Přejít na hlavní obsah

Za novinářským školením do Mnichova

Reportérka muni.cz vyrazila do Bavorska na letní kurz pro mladé novináře. Stojí za to se příští rok taky přihlásit?

Bavorští novináři nabízí každoročně svým mladým kolegům ze střední a východní Evropy třítýdenní školení jen za několik desítek Euro. Foto: Veronika Tomanová.

„Rychle, pojďte, politici nečekají,“ popohání nás Katja Auer, novinářka ze Süddeutsche Zeitung, když zrychleným krokem vcházíme do budovy bavorského sněmu. Jakmile je každý z naší čtrnáctičlenné výpravy od ochranky ověšen visačkou s nápisem Press, vystoupáme po schodech potažených červeným kobercem. Než zasedneme na balkon, odkud se nám otevře pohled na jednání sněmovny, rychle nás Katja ale zchladí: „Moc od toho neočekávejte. Politika zdaleka není tak akční, jak to někdy v televizi vypadá, vlastně je to docela nuda.“

Katja Auer je jednou z několika vyučujících, kteří se věnují naši skupině mladých novinářů na semináři s názvem Ostkurs. Na přelomu července a srpna přivedl do Mnichova německy mluvící žurnalisty ze zemí střední a východní Evropy. V průběhu tří týdnů se zdokonalujeme v tom, jak napsat zprávu či reportáž, vyfotit fotku použitelnou v novinách nebo třeba natočit video-interview.

„Viděla jsem krátký film, který během jednoho z minulých ročníků vznikl, a líbil se mi, tak jsem se taky rozhodla přihlásit,“ vysvětluje Viktoriya Ivanova z Bulharska. Jsou tu s námi lidé z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny i Ruska. Právě rusky řada z nich rozumí, takže tento univerzální slovanský jazyk zaujal místo neoficiálního dorozumívacího kódu skupiny, který používáme, když už nám němčina leze i ušima.

Čechů je tu jako každoročně minimum. Šance dostat se sem v případě dodání kompletních podkladů je tedy velká. „Za posledních 13 let, co se na organizaci akce podílím, bylo z celkového množství 276 účastníků jen osm z Česka,“ shrnuje koordinátor Bernhard Rude.

Novinářská škola provozovaná katolickou církví
Kurz zastřešuje Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses – novinářská škola provozovaná katolickou církví. Jistá náboženská orientace je zde tedy patrná. Už při podávání přihlášek bylo potřeba získat písemné dobrozdání biskupa a někteří z vyučujících žurnalistů pracují v katolicky orientovaných médiích. Také ubytováni jsme v bývalém klášteře, kde nám společnost mimo jiné dělá i kněz.

Právě monsignore Wolfgang Sauer mě poctil svojí přítomností hned první ráno po příjezdu. Přišel za mnou na snídani a ptal se, jak v Česku dopadlo vyrovnání státu s církvemi a zajímalo ho ale také, zda neumím zahrát na nějaký hudební nástroj. To abych se mohla aktivně zapojit do průběhu bohoslužby.

Striktní program, ale jen za 70 eur
Program je denně od 9 do 18 či 19 hodin. A po vzoru německé dochvilnosti ho musíme striktně dodržovat – i dvouminutové zpoždění znamená, že organizátoři nervózně poklepávají na své hodinky. Prostě není čas ztrácet čas.

Ostkurs se v bavorském hlavním městě koná letos už podvacáté. Veškeré náklady na ubytování, stravování a dopravu jsou na bedrech pořádající organizace. Jediným výdajem ze strany účastníků je poplatek 70 eur. Uzávěrka přihlášek je vždy v únoru a mezi požadavky je mimo věkového omezení (19-32 let), aspoň částečný úvazek v médiích a aktivní znalost němčiny.

Těžištěm kurzu jsou semináře s německými novináři z tištěných, rozhlasových i televizních médií. Ty jsou pak doplněny dalšími tematickými exkurzemi – kromě zemského sněmu jsme viděli například i rozhlas Bayerishe Rundfunk, který má v Mnichově svoje hlavní sídlo. Odpočinuli jsme si ale i návštěvou blízkého Salzburgu.

Hlavní novinky