Přejít na hlavní obsah

Seriál spolky na MU: Elsa

anotace_AulaNaPrF.jpgSvětová evropská asociace studentů práva ELSA (The European Law Students‘ Association) patří svou rozsáhlou sítí, která zahrnuje více než dvě stě evropských univerzit, mezi ty největší a nejaktivnější studentské organizace. Stejně tak její lokální skupina (www.brno.elsa.cz) na Právnické fakultě MU patří na univerzitě k těm nejaktivnějším spolkům.

ELSA funguje jako občanské sdružení a prezentuje se jako nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků. Její činnost je postavená na třech hlavních pilířích. Jsou to akademické aktivity, semináře a konference a program výměnných studentských stáží v zahraničí STEP. Mezi společenské akce pořádané brněnským spolkem ELSA patří vedle imatrikulačního plesu zejména seznamovací víkendy pro studenty prvních ročníků nebo vydávání informačních brožur pro prváky zvané Prvákoviny. „ELSA dává novým studentům nejen možnost seznámit se mezi sebou, ale i se studenty vyšších ročníků nebo s absolventy,“ řekl prezident brněnské pobočky Jan Klusáček. „Pokud dnes někdo přijde na fakultu bez známých, tak se s ním jinak díky neexistenci studijních kruhů nikdo moc nebaví,“ dodal Klusáček.

Vždy první týden podzimního semestru pořádá ELSA setkání se studenty prvních ročníků v aule na PrF, kde je v přátelské atmosféře seznamuje s možnostmi, které se otevírají před studenty práv. Foto: David Povolný.
Vždy první týden podzimního semestru pořádá ELSA setkání se studenty prvních ročníků v aule na PrF, kde je v přátelské atmosféře seznamuje s možnostmi, které se otevírají před studenty práv. Foto: David Povolný.


Neméně významnou činností je ale i pořádaní přednášek a seminářů, které umožňují studentům prohlubovat své znalosti a diskutovat s lidmi z praxe. V minulém roce zde mimo jiné přednášel poslanec Evropského parlamentu Josef Zielenec o Evropské ústavě nebo předseda ústavního soudu Pavel Rychetský o ústavním právu. „Historicky největší účast jsme měli, když jsme pozvali Miloše Zemana, který zde tlumočil své politické názory, když vrcholila krize kolem expremiéra Grosse,“ pochlubil se prezident pobočky. Významné jsou i akce, které probíhají na vyšší úrovni, do kterých se ale brněnská lokální skupina také zapojuje. Tak je tomu v případě Simulovaného soudního procesu nebo soutěže Essay Competition. „Je to pro studenty příležitost ukázat, že mají zájem o obor, který studují,“ řekl Klusáček. „Mohou se také předvést potenciálním zaměstnavatelům, protože tyto soutěže jsou podporované velkými advokátními kancelářemi,“ dodal prezident spolku.

ELSA zprostředkovává i výměnné stáže v zahraničních advokátních kancelářích a na soudech. „Při obrovských počtech lidí, kteří každým rokem opustí právnické fakulty, je to možnost, jak získat zkušenosti navíc,“ komentoval možnosti Klusáček. V letošním roce připravuje brněnská ELSA konferenci o přistoupení Turecka do Evropské unie a v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami také diskuze o nově připravovaném občanském zákoníku. Významná bude akce pod názvem Kontakt, která proběhne začátkem dubna. Na ni přijedou zástupci větších advokátních kanceláří, kteří zde budou mít možnost s vybranými studenty navázat bližší spolupráci. „Každým rokem z téhle akce odchází několik lidí s téměř podepsanou smlouvou,“ uvedl Klusáček.

Hlavní novinky