Přejít na hlavní obsah

Seriál spolky na MU: Spolek Přírodovědců

Spolek přírodovědců funguje jako občanské sdružení studentů a přátel PřF a mezi spolky na MU patří k těm nejaktivnějším pořadatelům vzdělávacích a kulturních akcí. V současné době však stejně jako řada podobných organizací čelí nedostatku mladších aktivních členů. Cestou, jak je přilákat, má být mimo jiné nová Herna deskových her.

Spolek přírodovědců zahájil činnost v lednu roku 2002 a od té doby má za sebou již řadu velmi úspěšných akcí, díky nimž získalo jeho jméno dobrý zvuk. Mezi ty nejznámější patří stále probíhající cyklus přednášek Genius loci – O lidech a krajině a oblíbený je i Reprezentační ples PřF. Velkou prestiž si Spolek vysloužil organizací cyklu přednášek Věda a management – Osobnosti české vědy, za který od rektora Petra Fialy dokonce obdržel bronzovou medaili Masarykovy univerzity.

Přes všechny úspěchy má ale Spolek problémy s členskou základnou. „Mezi studenty vznikla falešná představa, že být ve spolku znamená přidat se k nějaké elitní skupině hyperaktivních šprtů, a vznikla jistá bariéra,“ uvedl předseda spolku Zdeněk Ručka. „Ale nám jde jen o to, aby chodit do školy neznamenalo jenom nějak přežít přednášky a udělat zkoušky, ale také třeba zlepšit prostředí na fakultě a obohatit studentský život,“ popsal poslání spolku předseda Ručka.

Mezi úspěšné projekty spolku patří například prosazení třídění odpadu na fakultě, jehož výsledkem jsou koše na plasty a na papír v každé budově. S velkým ohlasem se setkal i efektní happening pořádaný na podzim loňského roku v souvislosti s otevřením nového Informačního centra.

Impulsem pro další fungování spolku má být fakt, že od začátku jarního semestru sdružení získalo vlastní místnost v přízemí nového Informačního centra. Od konce dubna zde také funguje Herna deskovým her. „Slibujeme si od toho lepší kontakt s ostatními studenty, protože doteď jsme existovali spíše virtuálně,“ řekl předseda Ručka. Spolek má v současnosti jen několik aktivních členů a nábor zejména mladších studentů je pro něj klíčový.

„Nové členy potřebujeme nabrat bezpodmínečně, protože jinak spolek pomalu zanikne,“ komentoval situaci předseda spolku. „Máme kontakty i spoustu nápadů a kolikrát i peníze na jejich realizace, ale často nemáme nikoho, kdo by je mohl dělat. Z toho důvodu třeba nepokračuje cyklus Osobnosti české vědy ani předmět Věda a management na MU,“ postěžoval si Ručka.

V současnosti spolek připravuje CD propagující fakultu. To budou dostávat letošní uchazeči o studium. Součástí CD má být mimo jiné krátký film, na kterém se spolkem pracuje společnost Lumini Digital známá například filmem Brněnský masakr zubařskou vrtačkou. Na podzim pak spolek připravuje akci s názvem Brno chrání přírodu, která by měla svést k dialogu lidi z různých firem, veřejné správy a neziskových organizací, ale i odborníky, kteří budou společně debatovat o problematice ochrany přírody. Mimo to plánuje spolek během roku uspořádat i několik výletů po brněnském okolí.

Hlavní novinky