Přejít na hlavní obsah

Mladý přírodovědec zkoumá v Saudské Arábii fotovoltaické články

Peter Horváth se dostal na stáž na prestižní King Abdullah University of Science and Technology.

Třiadvacetiletý absolvent chemie na Přírodovědecké fakultě MU Peter Horváth využil volno před nástupem na magisterské studium a získal stáž na prestižní King Abdullah University of Science and Technology v Saudské Arábii. Od května do září se tam podílí na výzkumu fotovoltaických článků.

Horváth se podobnému výzkumu věnuje i v Brně, je členem výzkumné skupiny profesora Petra Klána a laboratoř je tak jeho druhým domovem. Po ukončení bakalářského studia hledal stáž v oboru, kde by si rozšířil obzory.

„Chtěl jsem strávit čas na zajímavé univerzitě v zahraničí a podílet se na podobném výzkumu jako na Masarykově univerzitě,“ popisuje student. Ideální nabídku našel přes Visiting Student Research Program a po dvou online pohovorech byl přijat do Solárního a fotovoltaického výzkumného centra.

Na pobřeží Rudého moře tak nyní Horváth provádí organické syntézy molekul. „Jedná se o molekuly, které by měly fungovat jako donoři v organických fotovoltaických článcích, tedy látky, které absorbují sluneční záření, což způsobuje jejich excitaci - přechod elektronu z nejvýše obsazeného do nejnižšího neobsazeného orbitalu,“ popisuje mladý vědec. Zmíněný elektron pak podle jeho slov přeskočí do organického akceptoru, a způsobí tak separaci náboje a vytvoření elektrického potenciálu. „Ten v makroskopickém měřítku vytvoří napětí na svorkách fotovoltaického článku,“ líčí Horváth. Na stáž získal stipendium z grantového programu Talenty Nové Evropy.

King Abdullah University of Science and Technology.

Za sebou toho má už víc než většina jeho vrstevníků. Kromě stáží ve výzkumných laboratořích v Česku, na Slovensku či ve Francii publikoval řadu textů v odborných časopisech a na dalších pracuje. „V budoucnu bych chtěl pokračovat v akademické kariéře, plánuji tedy ještě doktorské studium,“ prozrazuje Horváth. Kromě studia se věnuje třeba létání na větroních, plavání či fotografování.

Prostředí, ve kterém se student v Saudské Arábii pohybuje, je z českého pohledu neobvyklé. „Celý univerzitní kampus i s ubytovacím zařízením, plážemi a dalšími budovami je součástí uzavřeného areálu, do kterého kromě studentů a zaměstnanců nikdo nesmí. Univerzita má také vlastní nemocnici, hasiče, autobusy či taxíky. Za poznáním typické arabské kultury tak musím jezdit do přilehlého města,“ popisuje Horváth a doplňuje, že většinu akademiků zde tvoří cizinci, jen asi desetina jsou Arabové.

 

Hlavní novinky