Přejít na hlavní obsah

Studentské spolky na MU podruhé

AnotaceSpolkyStudentský klub Krmítko
Studentský klub Krmítko funguje od roku 2000, kdy se na Fakultě sociálních studií, tehdy ještě na ulici Gorkého, nesmělými krůčky snažil zpříjemnit šedivou akademickou atmosféru trochou barvy a svěžesti. Od té doby se Krmítko rozrostlo a v současné době působí na dvou místech – na Fakultě sociálních studií na ulici Joštova a Filozofické fakultě na Gorkého ulici.

Všichni jistě dobře známe pocit vyčerpání po náročné přednášce. A právě proto tu je Krmítko, které nabízí nejen občerstvení, ale také možnost uměleckého vyžití, k čemuž slouží tři výstavní prostory na FSS a dva na FF. Je to především zařízení nejen pro studenty, ale také se studenty a o studentech. Za pulty obou Krmítek můžete každodenně vídat studenty zmíněných fakult, dost možná vaše spolužačky, studentky jsou také na řídicích pozicích, kde se v praxi učí zvládat personalistiku a správu nějakého podniku.

Již druhým rokem pořádá Krmítko pro studenty fotografickou soutěž, jejíž vítězové mají možnost vystavit svá dílka v jednom ze zmíněných prostorů. Ale studentské kreativitě a nápaditosti se meze rozhodně nekladou, a proto všem, kdo by chtěli vystavit své fotografie, obrazy, plakáty, instalace či jiné zajímavé věci, jsou dveře do Krmítka vždy otevřené. Kromě výstav pořádá Krmítko také filmové projekce, divadelní představení, performance, jarmarky, přednášky či diskuze.

Šárka Syslová

AIESEC
AIESEC je mezinárodní studentská a studenty plně řízená organizace s více než šedesátiletou tradicí, působící na více než osmi stech vysokých školách v téměř stovce zemí světa. Je tedy největší studentskou organizací na světě.

Základní myšlenkou studentské organizace AIESEC je nechat zájemce vyzkoušet si co nejvíce činností a aktivit, a tak rozvíjet jejich schopnosti a ambice. Foto: Archiv AIESEC.
Základní myšlenkou studentské organizace AIESEC je nechat zájemce vyzkoušet si co nejvíce činností a aktivit, a tak rozvíjet jejich schopnosti a ambice. Foto: Archiv AIESEC.
Hlavním cílem AIESEC je rozvoj lidského potenciálu, hlavní aktivitou pak zprostředkování mezinárodních odborných praxí, které studentům či absolventům vysokých škol umožňují získat od dvou měsíců do jednoho a půl roku trvající odbornou praxi. Ta jim umožní nabýt bohaté pracovní i životní zkušenosti, bez kterých se dnes na začátku svého profesního života obejde jen málokdo.

Kromě zkušeností studentům však AIESEC nabízí i zdokonalení pro své vlastní členy. Každý člen má možnost vyzkoušet si, jaké to je pracovat v týmu. Takovýchto týmů bývá několik a hlavní náplní jejich činnosti je oslovování firem s nabídkou zahraničního praktikanta, a to na základě projektu, který si sami vypracují. Po období působení v pozici člena týmu mohou obsadit některou z celé řady vedoucích funkcí – vést vlastní tým, být ve vedení pobočky nebo organizovat národní či mezinárodní konferenci.

V AIESEC obecně platí pravidlo: umožnit rozvoj co největšímu počtu lidí. Proto se každým rokem nabírají členové noví, staří postupně odcházejí a vše se tak rychle obměňuje. AIESEC je jednou z mála mezinárodních organizací, kde jsou každý rok všechny pozice obsazeny novými lidmi, a to jak na lokální a národní úrovni, tak v celém vedení, které sídlí v Rotterdamu. Základní myšlenkou je tedy nechat zájemce vyzkoušet si co nejvíce věcí, činností a aktivit, a tak rozvíjet jejich schopnosti, ambice a potenciál.

Během celého roku organizují členové AIESEC konference, jejichž náplní je setkávání, sdílení informací a tréninky od externistů, jež rozšiřují jejich obzory v oblasti time-managementu, prezentačních dovedností, obchodních jednání a podobně.

Veškeré informace ohledně členství, mezinárodních praxí, o organizaci AIESEC a všem s ní spojeném jsou k nalezení na naší webové adrese www.aiesec.cz/brno.

Právě v této době probíhá nábor nových členů a zájemců o odbornou praxi. Na fakultách Masarykovy univerzity se proto budou pořádat infoschůzky, kde naši členové představí podmínky a také možnosti, jak se zapojit. Rádi vás proto uvidíme a uvítáme mezi námi.

Michaela Schedlingová

Přesahy
Občanské sdružení Přesahy vzniklo v roce 1999 a už v roce 2002 uspořádalo první festival – tehdy ještě na půdě bývalé Fakulty sociálních studií. O rok později přišlo s oficiálním maškarním plesem FSS. Náplní činnosti jsou studentské projekty, kterým se sdružení snaží poskytnout podporu, možnost vyzkoušet si „věci naučené ve škole“ v praxi a organizace kulturních akcí.

Každoroční festival Přesahy už se sdružení nedaří v nových prostorách fakulty pořádat, maškarní fakultní ples však stále pokračuje stejně jako další akce. Sdružení se podílelo na orientačním týdnu fakulty a provozuje Sluneční čajovnu na FSS. Celý podzim každých čtrnáct dní pořádá v atriu FSS divadelní představení, kde vystupují rozmanité amatérské spolky. Členové tak získávají zkušenosti ve fundraisingu, dramaturgii, propagaci v médiích, ale také ve stavění pódia, nošení beden, baru, fotbálků a občas i klavíru.

Přesahy jsou otevřené jakýmkoli novým projektům, se kterými přijdou ochotní a schopní noví členové a budou je chtít uvést v život. Webová adresa sdružení je http://www.presahy.org. Pokud chcete Přesahy kontaktovat, spojte se nejlépe s jejich předsedkyní Šárkou Pokornou na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-red-

Mezinárodní studentský klub Brno
ISC MU Brno o. s. (Mezinárodní studentský klub Brno, občanské sdružení) je od roku 2003 studentským spolkem Masarykovy univerzity, jehož základní náplní je zajišťovat celoroční program pro zahraniční studenty, kteří přijeli studovat na Masarykovu univerzitu (většinou studenti programu Erasmus). Obecně se dá snaha organizátorů klubu charakterizovat jako „vytváření podmínek pro lepší porozumění kultur a národních zvyků mezi studenty různých národností“.

V letošním akademickém roce se aktivní členové ISC (kolem 20 studentů) starají o více než 230 příchozích zahraničních studentů a pořádají týdně kolem pěti společných akcí různého druhu. Součástí struktury klubu je také široká síť tutorů (v současnosti působí v ISC 150 aktivních tutorů), tzn. českých studentů, kteří dostanou přiděleného zahraničního studenta a ulehčují mu orientaci na univerzitě, pomáhají s registrací při ubytování a celkově napomáhají při jeho integraci do nového prostředí. Každou středu pořádá ISC v prostorách FSS prezentace rozličných zemí příslušných skupin zahraničních studentů, dále pravidelné výlety po ČR i za její hranice, návštěvy brněnských kulturních zařízení, „mezinárodní“ klubovou zábavu i různé sportovní akce.

Jak se mohou zájemci zapojit do chodu ISC? Mohou se stát tutorem a pomáhat zahraničním studentům sžít se s českým prostředím nebo se mohou podílet aktivněji a stát se členem našeho organizačního týmu. Vítáme nadšené typy všeho druhu: Od odvážných turistických průvodců přes manažerské nadšence až po kreativní tvůrce. Ideální pro bývalé Erasmus studenty, kteří nemohou zapomenout na své zahraniční zážitky nebo by rádi zúročili zkušenosti v zahraničí nabyté.

Jak se stát členem ISC? Jednoduše! Přijďte do kanceláře klubu na Lékařské fakultě na Komenského náměstí a zaregistrujte se nebo pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Adresa: LF, Komenského náměstí 2 (vchod ze dvora, dveře č. 49), 602 00 Brno. Otevřeno po, út, čt 16.00–21.00 hod., st 16.00–19.00 hod. Web: http://isc.muni.cz/

Veronika Vejvodová

 

Hlavní novinky