Přejít na hlavní obsah

Centrum porodní asistence je o přístupu k přirozenému porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno v říjnu slavnostně otevřela Centrum porodní asistence. Jednou ze zakladatelek je vedoucí porodní asistentka Miloslava Kameníková, která vyučuje na Lékařské fakultě MU porodní asistenci.

Miloslava Kameníková vyučuje porodní asistenci na Lékařské fakultě MU.

Miloslava Kameníková pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice (GPK) jako porodní asistentka a poté i staniční porodní asistentka již třicet let. A na Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty MU už řadu let vyučuje porodní asistenci.

Mezi členy stěžejní pracovní skupiny, která stála u zrodu Centra porodní asistence (CPA), patří i přednosta GPK Vít Weinberger, který na lékařské fakultě vyučuje stejně jako garantka oboru Porodní asistence na Ústavu zdravotnických věd Radka Wilhelmová.

O tom, co může Centrum porodní asistence nabídnout nejen rodičkám, ale i studentkám zmíněného oboru, hovoří Miloslava Kameníková.

Co studentky medicíny a oboru porodní asistentka učíte, když přijdou do Centra porodní asistence?

Především je potřeba hned na začátku vysvětlit, že Centrum porodní asistence není budova nebo nějaké místo na naší Gynekologicko-porodnické klinice. Je to je koncepce péče, kdy se o těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací stará porodní asistentka dle jasně stanovených pravidel. Chod Centra je v současné době zasazen do provozu porodnice na obou pracovištích: Bohunice a Obilní trh.

Studentky porodní asistentce zde mohou vidět, jak porodní asistentky ve FN Brno pracují. Mají přiznané všechny kompetence v rámci svojí profese, u fyziologických porodů pracují samostatně a přebírají veškerou zodpovědnost za svoji práci. U rizikových porodů pracují v těsné spolupráci s lékaři. Studentky se tomuto všemu učí po boku svojí porodní asistentky – mentorky v rámci praktické výuky. Centrum tedy přináší nejen profit pro těhotné a rodící ženy, ale právě i pro porodní asistentky. Je možný jejich kariérní růst, možnost profilovat se v průběhu jejich praxe v různých subspecializacích. A profit má Centrum i pro studentky, protože ne na všech pracovištích v ČR, kde studentky porodní asistentce absolvují svůj praktický výcvik, mohou vidět samostatnou práci porodních asistentek a ochranu fyziologického porodu.

A další cíle centra porodní asistence jsou jaké?

Je to větší akcent na fyziologii porodu. Gynekologicko-porodnická klinika je perinatologickým centrem, umíme poskytovat vysoce kvalifikovanou péči o komplikované a závažné případy v průběhu těhotenství a porodu. Naše perinatologické výsledky nás řadí mezi špičková pracoviště nejen v ČR. Vedle zachování těchto vysokých standardů se chceme nyní více soustředit na fyziologické porody. Žen s nízkým rizikem na naše pracoviště přichází porodit přes 60 procent. A porodní asistentka je tou nejvhodnější zdravotnickou profesí v péči o zdravé těhotné a rodící ženy.

Začali jsme víc slyšet na požadavky rodících žen, kterých máme více než 6000 ročně. Navzájem se neznáme a od rodiček začíná přicházet poptávka po individuální péči.

Též jsme vytvořili prenatální ambulance, které jsou vedeny porodními asistentkami. Studentky mohou vidět, jak pečujeme o ženy, které zatím ještě nerodí. A pak vidí a učí se, jak se na našich pracovištích přistupuje k fyziologickému porodu.

Když bych to shrnula, s tímto vším souvisí pozitivní zážitek rodiček z porodu, individualizovaná péče s důrazem na empatický přístup a minimalizaci zásahů do průběhu porodu.

Centrum porodní asistence se slavnostně otevřelo v říjnu.

Je to tedy hodně o přístupu k nastávajícím maminkám.

Samozřejmě. Přístup k rodičkám je velmi důležitou součástí naší péče, péče všech porodních asistentek o všechny naše těhotné a rodící ženy.

Naše komunikace a přístup je velké téma. V rámci ČR je odhadováno, že zhruba 70 procent stížností na náš obor (gynekologie -porodnictví) by ubylo, kdybychom uměli komunikovat lépe, dostatečně a dobře. Stále se nám stává, že ne všechny ženy mají z porodu pěkný zážitek. Jsou traumatizované porodem a někdy končí v péči psychologa. A nemuselo by to být, kdybychom se chovali a komunikovali lépe a jinak. V rámci Centra již probíhají nejrůznější vzdělávací semináře pro personál, hned od začátku příštího roku jsou plánované vzdělávací semináře v komunikaci a měkkých dovednostech, kazuistické semináře. Jsem za to ráda, cítím to jako velkou potřebu v naší profesi.

Takže v tom hraje velkou roli i psychologický přístup?

Na porodním sále je potřeba velká empatie, vřelost a laskavost. Rodící žena potřebuje mít v porodní asistentce podporu, člověka, kterému může věřit a který ho dobře provede porodem. Přístup chápající a doprovázející a vlídnost - toto vše je velmi důležité v naší práci.

Kladete tedy právě u studentů a studentek důraz na psychologii a empatii?

Určitě ano. Klade se na to důraz určitě již ve škole. Studenti pak přicházejí na pracoviště a vidí to. Jak mluvíme, jak se chováme, jak pracujeme. Vytvořili jsme systém, kdy studentka má svoji mentorku, která ji provází praktickým výcvikem a měla by být její rádkyní a ochránkyní. Naprosto ideální stav je to, pokud se podaří studentky „zapálit“, začnou tuto práci milovat a po absolvování školy k nám nastoupí. Budou našimi kolegyněmi, které moc potřebujeme. I proto je důležité se o studentky starat a zajímat se o ně.

Zvyšuje se kvalita budoucích porodních asistentek, jsou vstřícnější než třeba před dvaceti třiceti lety?

Nemyslím si a vlastně to ani neumím posoudit. Je to vždycky o člověku. O tom, že na začátku stojí rozhodnutí se pro studium tohoto oboru, pak vydržet náročnost studia, nabýt jistoty, že to je to, co v životě chci dělat. Je pravdou, že ne všechny studentky dojdou až ke státnicím. Na vaši otázku odpovím tím, jak vidím osobu porodní asistentky. S oblibou vždycky říkám, že porodní asistentka stojí na dvou nohách: jedna noha jsou praktické znalosti, druhá noha jsou zkušenosti, ale ruce jsou všeobjímající empatie, vřelost, laskavost, pomoc.

Hlavní novinky