Přejít na hlavní obsah

Vyhlášení soutěže o Ceny rektora v roce 2022

Rektor Martin Bareš vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2022 ve třinácti kategoriích. Každý návrh na Cenu rektora je třeba zdůvodnit.

Přehled vyhlašovaných kategorií, v nichž je možné elektronicky podávat odůvodněné návrhy:

Cena za významný tvůrčí počin

Cena za významný umělecký počin

Cena za významný sportovní výkon

Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let:
a/ v oblasti přírodních věd a lékařství
b/ v oblasti společenských a humanitních věd
c/ v oblasti ekonomie a informatiky.

Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu:
a/ v oblasti přírodních věd a lékařství
b/ v oblasti společenských a humanitních věd
c/ v oblasti ekonomie a informatiky.

Cena pro vynikající pedagogy
a/ v oblasti přírodních věd a lékařství
b/ v oblasti společenských a humanitních věd
c/ v oblasti ekonomie a informatiky.

Cena za inovace ve výuce
a/ v oblasti výuky
b/ v oblasti podpory výuky.

Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU

Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU

• Cena za vynikající disertační práci

Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti

Cena za dobrovolnictví
a/ kategorie studentů
b/ kategorie zaměstnanců.

Sběr studentských nominací v kategorii Ceny rektora MU pro vynikající pedagogy, která se řídí vlastními pravidly, je dvoukolový: 1. kolo od 31. 5. 2021 do 13. 9. 2021, 2. kolo sběru nominací je od 4. 1.2022 do 14. 2. 2022.

Návrhy je možné elektronicky podávat do 31. ledna 2022 Barboře Šenkýřové z Rektorátu Masarykovy univerzity.

 

Hlavní novinky