Přejít na hlavní obsah

Pomůže profesionalizace senátu?

Byl jsem členem AS MU jeden rok a nově již nekandiduji. V AS MU jsem začínal jako poměrně zkušený senátor, neboť jsem předtím studoval na Vysoké učení technickém v Brně (VUT) a dva a půl roku jsem byl členem tamního AS. Rozdílů lze pozorovat mnoho.

Oproti AS MU byl senát na VUT rozhodně aktivnější. Má sice jen 24 senátorů (oproti našim 46), ale využívá jednu kancelář s uvolněnou pracovnicí a i studentská komora má k dispozici kancelář a vlastní rozpočet. AS VUT organizuje pravidelně několikadenní výjezdní zasedání a regulérní zasedání trvají většinou dvakrát déle. Rozdíly se dají pozorovat například i na kultuře zápisů – na VUT bývaly na pěti až deseti stránkách oproti našim dvěma stranám. Jednou z konkrétních pravomocí AS VUT byla například rezerva v rozpočtu ve výši jednoho až dvou milionů korun, kterou AS každoročně rozděloval podle svého uvážení. Aktivita v senátu byla ohodnocena finančně a studenti dostávali stipendium. V neposlední řadě byli senátoři zváni na různé kulturní akce pořádané univerzitou a celkově členství v senátu bylo mnohem prestižnější záležitostí.

Na MU takovéto vymoženosti nemáme. Zasedání mi připadala mnohem formálnější, většinou se příliš nedebatovalo, jen hlasovalo – byly schvalovány předložené materiály. Povětšinou jednohlasně. Vlastní iniciativy nebylo mnoho. Na druhou stranu AS se pravidelně scházel, ekonomická a legislativní komise připravovaly podklady pro jednání a zástupci vedení univerzity navštěvovali pravidelně zasedání, vysvětlovali nám své kroky a byli připraveni zodpovědět nám své otázky. I rektorát byl otevřen studentským návrhům, zval studentské zástupce do svých pracovních komisí, a pokud jsme měli nějaký návrh či problém, byli jsme vyslyšeni. Problémem na straně studentských senátorů však byl mizivý zájem o tuto podanou ruku.

Po Novém roce zasedne nový senát, který bude mít novou atmosféru, nové senátory, nové nápady a hlavně snad i nové nadšení a energii – tedy potenciál ke změně. Na zaktivnění činnosti AS není jednoduchý recept. Částečná profesionalizace a zlepšení materiálního zázemí může být cestou. Ale to samo o sobě nestačí. Je potřeba, aby do AS kandidovali lidé, kteří mají opravdový zájem o dění na univerzitě a chtějí se aktivně podílet na její správě. Senát by si měl postupně vybudovat a posilovat postavení ve vztahu k vedení univerzity i veřejnosti. Pokud vzroste důvěra v senát, ale i sebedůvěra samotných senátorů, může se senát stát univerzitním orgánem, reprezentantem akademické obce, který má vážnost a reálně ovlivňuje dění na naší alma mater.

Hlavní novinky