Přejít na hlavní obsah

Na Den učitelů připomínáme nejlepší pedagogy na MU

V den výročí narození Jana Amose Komenského připomínáme aktuální držitele Ceny rektora pro vynikající pedagogy.

Jan Böhm, Irena Hůlková a Petr Liška jsou držiteli Ceny rektora pro vynikající pedagogy.

Rektor Masarykovy univerzity každoročně uděluje Cenu pro vynikající pedagogy ve třech oblastech - ekonomie a informatika, oblast společenských a humanitních věd a oblast a oblast přírodních věd a lékařství. Učitelé získávají ocenění na základě nominace z řad studentů. Připomeňme si držitele ceny za rok 2021.

V oblasti přírodních věd a lékařství je držitelem ceny Petr Liška z Přírodovědecké fakulty MU.
Zaměřuje se na oblast matematické analýzy. Mezi předměty, které vyučuje, patří kromě matematické analýzy také informační technologie ve středoškolské matematice nebo analytická geometrie. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především empatii, flexibilitu a lidský přístup, který jim pomáhá pochopit i náročnější a méně oblíbené matematické oblasti.
Rozhovor s Petrem Liškou připravila ke dni učitelů Přírodovědecká fakulta MU. 

V oblasti společenských a humanitních věd je držitelkou ceny Irena Hůlková z Pedagogické fakulty MU. Je to anglistka, specializuje se zejména na oblast fonologie a fonetiky. Studenti vyzdvihují její lidský a vstřícný přístup, stejně jako její široké znalosti a nadšení pro výuku. Vedle pedagogické činnosti na fakultě připravila a zveřejnila řadu výukových videí na YouTube kanále a Instagramu. Videa jsou zaměřena na často opomíjenou výslovnost a jsou určena nejen pro studenty, ale také pro nejširší veřejnost.

V oblasti ekonomie a informatiky je aktuálním držitelem ceny Jan Böhm z Přírodovědecké fakulty a Ekonomicko-správní fakulty MU.  Věnuje se oblasti statistiky, data miningu, diskrétním deterministickým modelům či simulování finančních modelů. Na Masarykově univerzitě působí na Katedře aplikované matematiky Ekonomicko-správní fakulty a na pracovišti Biostatistika a analýza dat centra RECETOX. Studenti na jeho výuce oceňují především srozumitelnost, s jakou dokáže i složité výpočty a situace vysvětlit.

Hlavní novinky