Přejít na hlavní obsah

Univerzita podpoří studijní programy excelentní ve výuce

Masarykova univerzita spouští 1. dubna interní program, ve kterém podpoří studijní programy excelentní v oblasti výuky.


V rámci fakult bude do 15. května identifikováno přibližně 20 excelentních studijních programů, které budou navrženy k podpoře. Na vyhodnocení excelence těchto studijních programů se podílejí odborníci v oblasti vysokoškolské pedagogiky a didaktiky, a to i ze zahraničí. Cílem interního programu podpory výukové excelence je především identifikovat a podpořit ty programy, které naplňují excelenci alespoň v jedné ze tří oblastí: ve výuce, v podmínkách pro výuku a v naplňování společenské role univerzity ve spojení s výukou. Dalším cílem je šířit dobrou praxi ve výuce na Masarykově univerzitě a reflektovat samotné pojetí kvalitní výuky. Interní program proto zahrnuje workshopy či konferenci ve spolupráci s CERPEK, kde se představí přístupy ke zvyšování kvality výuky v excelentních studijních programech. Podpora studijních programů excelentních ve výuce v neposlední řadě umožní rozvinout hlubší debatu na fakultní úrovni o parametrech kvalitní výuky s ohledem na specifika konkrétních oborů.  

Excelence ve výuce spočívá v realizaci nadstandardně kvalitní výuky v jasné vazbě na naplňování cílů výuky a rovněž ve vazbě na profil absolventa – například tak, že se v rámci studijního programu zavádějí a systematicky rozvíjejí inovativní metody výuky. Excelence v podmínkách pro výuku souvisí s vytvářením nadstandardních podmínek vedoucích k vysoké kvalitě výuky. Ta může spočívat v systematickém zajišťování materiálně-technických podmínek pro výuku, které překračují běžné standardy. Dalším příkladem této oblasti excelence může být mimořádná úroveň internacionalizace ve výuce anebo práce s lidskými zdroji, třeba v podobě systematické podpory rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících ve studijním programu. Excelence v naplňování společenské role univerzity zase souvisí s interakci výuky ve studijním programu s prostředím širší společnosti, mimo samotnou akademickou sféru. Prakticky může jít o takové aktivity spojené s výukou, kdy dochází k interakci studujících s mimouniverzitním prostředím, se společenskou a kulturní oblastí či s občanskou sférou, kdy se výuka pojí se společenským působením a dochází k aktivitám směřujícím k transferu znalostí do mimouniverzitního prostředí.  

Excelentním studijním programem je již existující, tedy realizovaný, bakalářský, navazující magisterský anebo magisterský program s excelentní výukou takovou, která ve vymezených okruzích prokazatelně dosahuje mimořádné kvality. Podpora excelentního programu dovolí již existující excelenci podpořit, případně rozvíjet i v dalších vymezených okruzích a oblastech. Dalším cílem je šířit dobrou praxi v oblasti excelentní výuky v rámci Masarykovy univerzity a také prohloubit diskusi o parametrech excelentní výuky ve vazbě na specifika studia na jednotlivých fakultách univerzity. Více informací naleznete na stránce “Interní podpora kvality výuky” Portálu pro zaměstnance. 

Hlavní novinky