Přejít na hlavní obsah

Češi se rádi chlubí tituly už od první republiky

Proč si tak zakládáme na titulech? Získat je totiž nebývalo vůbec snadné. Neměli je ani všichni absolventi.

Foto: Archiv MU.

Řádné oslovování nejvyšším dosaženým titulem, psaní titulů do podpisů, na vizitky, nebo dokonce na zvonky. My, co žijeme v České republice, to ani jinak neznáme, jde ale o zvyk, který je čistě středoevropský, či dokonce česko-německý a své kořeny má v dobách Rakouska-Uherska.

„Absolventů vysokých škol bylo v českých zemích v první polovině minulého století ve srovnání s dneškem velmi málo. A navíc ne všichni získávali titul. Například na filozofické nebo přírodovědecké fakultě obdrželo titul doktor jen kolem deseti lidí ročně. Šlo tedy skutečně o exkluzivní věc,“ říká ředitel Archivu Masarykovy univerzity Jiří Pulec.

Studijní úmrtnost studentů byla za první republiky vysoká, v průměru asi padesát procent. Po prvních čtyřech semestrech na lékařské fakultě, kdy se skládaly klíčové zkoušky z anatomie a fyziologie, odpadalo až třicet procent studentů. To je ovšem řeč o třetině z velmi úzkého výběru.

V roce 1946, tedy v době, kdy byla univerzita zasažena poválečným přílivem lidí lačných po vzdělání, měla MU necelých osm tisíc posluchačů. Podobného čísla se jí podařilo znovu dosáhnout až v 80. letech minulého století. Dnes to představuje méně než počet studentů filozofické fakulty, tedy té největší na univerzitě.

„Posedlost tituly v české společnosti jistě souvisí i s tím, že jí chyběla šlechta. Jistou honorací se proto stávali páni doktoři, docenti a profesoři. I když neoficiálně, existovaly tituly dokonce i pro studenty, kteří za sebou měli nějakou zásadní část studia,“ říká Pulec.

Používalo se označení MUC, JUC, PhC a RNC, písmeno C znamenalo kandidát. I když to nemělo žádnou oporu v zákoně, značilo to studenta, který již složil některou z rigorózních zkoušek vedoucích k titulu nebo některou ze zkoušek státních. Studium medicíny bylo natolik prestižní, že i bez složení patřičných zkoušek se někteří studenti označovali titulem MUSt.

Hlavní novinky