Přejít na hlavní obsah

Celouniverzitní počítačové učebny a FSS

Začněme malým ohlédnutím. Na Fakultě sociálních studií mají od roku 1999 (tedy od data, kdy vznikl informační systém Masarykovy univerzity a začala se realizovat myšlenka prostupného studia) do počítačových učeben přístup studenti z jiných fakult, kteří byli či jsou zapsáni do kurzu na FSS, nejčastěji do kurzů probíhajících v počítačových učebnách. Plně postačuje, aby přišli za správci serverů a platným průkazem studenta prokázali, že jsou studenty Masarykovy univerzity. My jim pak v souladu se směrnicemi MU o využívání počítačové sítě umožňujeme po dobu jejich studia pracovat na fakultních počítačích. Zcela bez problémů, a myslíme, že i značně efektivně, jsme tak realizovali myšlenku prostupnosti počítačových učeben dlouho před tím, než se projekt na univerzitní úrovni objevil. Od vzniku celouniverzitní počítačové studovny (CPS) pak mají studenti svoje data uložená na serveru FSS dostupná i po počítačové síti z počítačů CPS.
Ideu celouniverzitních počítačových učeben (CPU) vítáme a podporujeme ji. Do projektu CPU jdeme a chceme to zkusit s osmnácti počítači v nové počítačové učebně v místnosti 1.30, v přízemí budovy Joštova 10. Zde se budeme snažit vytvořit dělné podhoubí a dát vyrůst myšlence CPU ke spokojenosti naší fakulty i všech zainteresovaných. Osmnáct počítačů bude přístupno studentům MU v souladu se směrnicí 13/05 (dále směrnice) a při respektování fakultních specifik. Pověření pracovníci Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) spolu se zaměstnanci Centra informačních a komunikačních technologií FSS (CIKT) pracují na zprovoznění učebny tak, abychom dostáli podmínkám ve směrnici uvedeným a úspěšně se tohoto úkolu zhostili. Podařilo se nám například vyřešit problém s tiskem. Pracovníci CIKT přišli s návrhem, že není třeba, aby na fakultě byly dva systémy studentského tisku, jeden fakultní, a druhý ÚVT, který však podmínky provozu CPU vyžadují. Je to logické, studenti MU si mohou na recepci FSS nakoupit kredity a tisknout na fakultní síťové tiskárně. Dohodli jsme se tedy na místě, že FSS vybaví učebnu svojí síťovou kopírkou-tiskárnou, CIKT dodá příslušné instalační balíčky a pracovníci ÚVT instalaci ovladačů tiskárny a tiskového portu zahrnou do systému instalace CPU.

Podmínky provozu CPU, tak jak jsou stanoveny směrnicí, nám na FSS nedovolují, abychom naše specializované učebny plně otevřeli všem studentům MU. Neklesejme však na mysli, to, že specializované učebny nejsou v celouniverzitním režimu, neznamená, že nejsou využívány. Naopak; jsou plně využity pro výuku i samostatnou práci těch studentů MU, kteří na FSS studují. Nemělo by se proto na tyto učebny zapomínat při rozdělování finančních prostředků na jejich provoz a rozvoj. Na FSS jsme zvažovali účast v rozvojovém projektu zaměřeném na vybudování dalších CPU, který je připravován ÚVT na příští rok. Prostorové důvody, to je především nedostatek vhodných dostatečně velkých místností, které by bylo možno proměnit na CPU, nám ale, k naší lítosti, neumožňují projektu se zúčastnit.

V kontextu úvah nad fungováním CPU dáváme k zamyšlení následující návrh. Což takhle namísto, nebo přinejmenším vedle, vytváření po univerzitě roztroušených „internetových brouzdališť“ a „chatroomů“, rozšířit možnosti připojení studentských notebooků. Na FSS např. ve specializovaných počítačových učebnách, jejichž PC jsou vybaveny specializovaným softwarem, probíhá výuka, Proto nemůžeme zaručit přístupnost pro samostatnou práci studentů MU 10 hodin denně, jak vyžaduje směrnice. Navíc potřebujeme, aby v nich mohli pracovat především studenti FSS řešící pravidelně zadávané studijní úkoly. Proto začínáme říkat studentům MU: „Přineste si svoje notebooky a můžete se za využití kabelového či bezdrátového připojení a virtuální privátní sítě (VPN) MU připojit k internetu v podstatné části budovy FSS, výhledově pak i v kterémkoli jejím útulném koutě. Navíc vám nabízíme možnost instalace ovladačů a tiskového portu pro tisk z notebooku na síťové tiskárně a jsme ochotni, bude-li o to zájem, v době mimo výuku otevřít některou učebnu vybavenou lavicemi, židlemi a bezdrátovou technologií a umožnit vám tam pracovat s vašimi notebooky.“

Druhá zajímavá rovina CPU je rovina správců počítačových učeben. Zde očekáváme plodnou spolupráci s pracovníky ÚVT a podstatný synergický efekt, který přinese další kvalitativní rozvoj správy výpočetní techniky na FSS a na MU. Máme dostatek znalostí, abychom si počítače, počítačovou síť, servery i počítačové učebny na FSS kvalifikovaně spravovali, takže si s pracovníky ÚVT můžeme vyměňovat zkušenosti s konfiguracemi sítě, serverů, programů, instalačních balíčků, firewallů, síťových prvků a antivirových programů. Očekáváme podněty na úrovni metodického vedení v souladu se směrnicí a velmi jsme přivítali a za zdařilou považujeme prezentaci technologií pro počítačové studovny, která proběhla koncem července 2005 na ÚVT. První kroky při řešení instalace CPU i fakultních specializovaných učeben již ukazují přínos společné práce ÚVT a FSS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vedoucí Centra informačních a komunikačních technologiií FSS MU
Ladislav Rabušic, děkan FSS MU

Hlavní novinky