Přejít na hlavní obsah

MU očima zahraničních studentů

Natalja_anotace.jpgNa Masarykovu univerzitu každoročně přijíždí studovat, přednášet, zpracovávat diplomovou či jinou odbornou práci lidé ze všech kontinentů světa. Slováci, Australané, Brazilci, Poláci, Britové a další mohou využít různých programů a na MU strávit dobu od dvou týdnů až po dva semestry. O fungování zahraniční spolupráce se stará Centrum zahraničních studií. Studenty, kteří na univerzitu přijedou, mají na starost takzvaní tutorové z Mezinárodního studentského centra.

Natalja Makarytsheva z Estonska přišla na PřF, aby tam pracovala na své magisterské diplomové práci a také, aby se věnovala výzkumu.

Proč jste si jako místo pro svůj studijní pobyt vybrala MU?
Univerzitu mi doporučila vedoucí mé magisterské práce. Loni navštívila MU kvůli odborné výuce a byla velmi spokojená s úrovní zdejšího vzdělávání a výzkumu.

Image
Natalja Makarytsheva
Co jste od pobytu na MU očekávala?
Očekávala jsem nové studijní zkušenosti, a hlavně že se zlepším v angličtině. Těšila jsem se na nové přátele. Všechna moje očekávání byla nadmíru splněna.

Jaké výhody ve studiu na MU jste objevila?
Na PřF je hodně hostujících vyučujících ze zahraničí, kteří přednášejí v angličtině, což je podle mě výborná příležitost pro zdejší studenty, jak procvičovat cizí jazyk a jak se dozvědět o nových výzkumech v přírodních vědách.

Co vám přinesl pobyt v ČR?
Získala jsem nové zkušenosti, cestovala jsem, poznala nové přátele a českou kulturu, za což vděčím z velké části Mezinárodnímu studentskému klubu, který mi pomáhal řešit problémy na novém místě.

Eldar Valiyev
pochází z Ázerbájdžánu. Letošní rok je jeho čtvrtým v ČR. Na FSS studuje žurnalistiku a politologii. Ve studiu na MU by chtěl pokračovat v navazujícím magisterském stupni.

Proč jste si pro své zahraniční studium zvolil Českou republiku a Masarykovu univerzitu?
Doma na Baku Slavic University jsem studoval český jazyk, takže jít studovat do České republiky mi připadalo logické. Když UNESCO nabídlo tuto možnost, vyplnil jsem formuláře a jel jsem. Myslel jsem si, že budu přijat automaticky na Univerzitu Karlovu, což nám v Ázerbájdžánu řekli. Rok jsem navštěvoval kurzy češtiny na Univerzitě Karlově. Od lidí, kteří už v Česku studovali, jsem se o Masarykově univerzitě dozvěděl velmi pozitivní věci. Rozhodnutí ale přišlo až později, když jsem potkal svého budoucího učitele Jaromíra Volka (působí na FSS – pozn. red.).

Co jste od studia na MU očekával? Byla vaše očekávání naplněna?
Studium žurnalistiky a její teorie mi rozšířilo obzory. Získal jsem znalosti a dovednosti, potkal jsem zajímavé lidi. Moje očekávání byla naplněna, ačkoliv jsem neplánoval, že se zaměřím do takové míry na politologii.

Objevil jste nějakou nevýhodu ve studijním systému MU?
Studijní systém je skvělý, ale vadí mi, že žurnalistiku nelze studovat jako samostatný obor. Musel jsem si k ní přibrat politologii.

Co vám přineslo studium v ČR?

Zbavil jsem se některých stereotypů, které jsem o Češích znal. Jedním z nich bylo například tvrzení, že jsou Češi nepřátelští vůči lidem z bývalého Sovětského svazu. Otevřel jsem se nové kultuře. Zjistil jsem, že český vzdělávací systém je velmi efektivní. Myslím, že studovat zde je velice výhodné. Máme šanci od vás pochytit, jak má fungovat vzdělávací systém. Jak se má školství úspěšně přeorientovat ze socialistického na kapitalistické.

Image
Jesse Johnston


Jesse Johnston
z USA studuje na MU díky Kohnovu stipendiu (muni.cz 10/2006). Je jedním ze dvou studentů, kteří jej na MU získali.


Co je cílem vašeho výzkumu?
Výzkum, který provádím na MU, se stane základem pro mou disertaci. Také doufám, že mi umožní odstartovat kariéru vyučování hudby, hlavně na amerických univerzitách. Pokud mám být konkrétnější, doufám, že můj výzkum přispěje k dalšímu studiu hudební hybridity a snad i fenomenologie stejně jako významu hudby ve vytváření místní kultury. Mám též v plánu vytvořit krátký dokumentární film o cimbálu na Moravě. Primárně by měl být určen ke vzdělávacím účelům a doufám, že bude využit i jako doplněk pro kurzy hudební historie, etnomuzikologie nebo v kurzech o „world music“.

Co si myslíte o prostředí na MU?
Univerzita mi velmi pomohla. Svůj vztah se zástupci fakulty bych popsal jako – na první pohled – poněkud odtažitý, nicméně kdykoli jsem s nimi osobně mluvil nebo si s nimi dopisoval, byli velmi vstřícní. Na MU jsem poznal velkou míru akademické nezávislosti, velký důraz je zde kladen na vlastní motivaci. Zdejší akademické prostředí mi připadá v různých směrech více podporující, než znám z domova. Řekl bych také, že se zde méně průběžně sleduje pokrok studentů při studiu. Nicméně jsem v trochu jiné situaci než jiní studenti, protože nechodím do běžných kurzů.

Objevil jste nějaké odlišnosti přímo při studiu?
Jeden z největších rozdílů oproti mé mateřské univerzitě je ten, že zde neexistuje žádný samostatný obor přímo srovnatelný s etnomuzikologií. Ta je na MU kombinací hudební vědy a kulturní antropologie. V Michiganu je mé studium součástí oddělení hudební vědy, ale na MU do oddělení hudební vědy zcela nespadá. U vás se klade větší důraz na dějiny a hudební teorii, etnologie se zaměřuje hlavně na lidovou kulturu. Obě z těchto oblastí se s mými zájmy prolínají, ale nepokrývají je úplně. Lidé se stejnými akademickými zájmy, jako mám já, jsou rozptýleni mezi různé fakulty univerzity. Takového člověka jsem našel například na Pedagogické fakultě.

Jste spokojený s podmínkami pobytu? Jsou dostačující pro Váš výzkum? Co například knihovny?

Určitě, mám tu pro výzkum velmi dobré podmínky. Knihovny jsou kvalitní, ačkoli mi bylo trochu líto, že jsem nemohl vyhledat některé z materiálů, které bych potřeboval. Možná by pomohlo, kdyby existoval seznam všech knihoven, v nichž by bylo možné publikace a další materiály vyhledat. Některé ze studijních podkladů byly zkrátka umístěny jinde než v hlavních knihovnách (např. knihovna na hudební vědě je jinde než hlavní knihovna na Filozofické fakultě).

Mohl byste MU srovnat s vaší domovskou univerzitou?
Masarykova univerzita je poněkud menší než univerzita v Michiganu, ale myslím, že nabídka kurzů a dalších možností je srovnatelná. Podle mého názoru jsou katedry etnologie a hudební vědy jistě jedny z nejlepších v České republice, i když je pochopitelně nemohu srovnat s katedrami na jiných vašich vysokých školách. Myslím, že tyto katedry jsou opravdu konkurenceschopné. Co se týká publikací v mém oboru, statusu fakulty atp., připadá mi, že Masarykova univerzita se dostala velmi daleko. Jeden z největších rozdílů oproti michiganské univerzitě je, že vše je u vás hodně rozptýleno v prostoru – jsem zvyklý na univerzitní kampus, takže všechny kurzy probíhají v jednom areálu. Na druhou stranu tady ale nemusím příliš často přejíždět tramvají, budovy MU jsou totiž relativně blízko sebe.

Hlavní novinky