Přejít na hlavní obsah

Proč Lékařská fakulta nepoužívá TSP?

Úvodem odpovědi položím nejprve otázku jinou: Proč LF MU používá odborné testy z biologie, chemie a fyziky? První a hlavní důvod: Studium na LF je od 1. ročníku velmi náročné. Například v oboru všeobecné lékařství jsou profilovými předměty prvního ročníku lékařská chemie, biochemie, biologie a biofyzika, současně probíhá výuka anatomie a histologie. Výuka těchto předmětů nekompromisně navazuje na předchozí středoškolskou znalost studenta. Student, který nemá patřičné základy, má jen malou šanci vše dohonit a uspět. Proto jsou jeho znalosti přírodovědných předmětů před vstupem na LF testovány. Není to žádný diskriminační přístup – studenti jsou ve všech propagačních materiálech o tomto požadavku informováni, mají k dispozici doporučenou literaturu, vzorové testové otázky i víkendové kurzy. To, že student využije všechny dostupné možnosti, aby se na přijímací zkoušku co nejkvalitněji připravil, jen dokazuje jeho motivaci medicínu studovat. A podotýkám, že motivace je ke studiu medicíny téměř stejně významným předpokladem jako schopnost studovat.

Výsledky odborných testů odráží nejen určitou sumu uchazečových znalostí, ale i schopnost exaktního a logického myšlení. Není myslitelné, aby byl uchazeč schopen úspěšně absolvovat testy, aniž by problematice rozuměl. Stejným způsobem jako naše fakulta testují přijímané uchazeče i na ostatních lékařských fakultách v České a Slovenské republice. A příklad odjinud: Všichni uchazeči o studium medicíny v USA jsou podrobeni náročným odborným testům MCAT, které zahrnují obtížné otázky z fyziky, chemie a biologie.

Ve spolupráci s Centrem biostatistiky a analýz (CBA) již druhým rokem provádíme analýzy výsledků přijímacího řízení. Z předběžných výsledků mimo jiné vyplývá, že studenti, kteří získali více bodů z jednotlivých odborných testů, měli lepší výsledek u jednotlivých zkoušek i lepší průměrnou známku studia v průběhu 1. ročníku. Tyto analýzy hodláme rozšířit i na vyšší ročníky studia.

To jsou tedy ve stručnosti důvody, proč LF trvá na požadavku zařazení odborných testů. A proč jsme prozatím po dvou letech zkušenosti ustoupili od TSP? Uvedu tři důvody, bez pořadí důležitosti.

  • Jak vyplývá z předchozího, pro LF připadá v úvahu pouze kombinace odborných testů a TSP. To však naši fakultu znevýhodňuje v kompetici o studenty s ostatními lékařskými fakultami.
  • Z analýz prováděných CBA vyplývá, že skupina studentů úspěšných u TSP se nepřekrývá se skupinou studentů úspěšných u odborných testů. Na základě TSP bychom tedy přijali částečně jinou skupinu studentů než na základě odborných testů. Z analýz rovněž plyne, že úspěšnost u TSP koreluje s úspěšností studia v 1. ročníku mnohem méně než je tomu v případě odborných testů. Je samozřejmě logické, že student přijatý na základě dobré znalosti odborných předmětů bude z těchto předmětů mít i dobré výsledky při studiu. Avšak proč by student, který je schopen zvládnout dobře odborné předměty, měl mít nedostatek logického myšlení?
  • Chybí nám zásadní diskuse nad TSP na MU, jejich rozbor a zpětné vyhodnocení. Chybí argument, proč by uchazeč o studium na fakultě informatiky, lékařské a filozofické měl mít stejné studijní předpoklady.
Eva Táborská,
proděkanka pro studium LF

Hlavní novinky