Přejít na hlavní obsah

Setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

ImageJiž osmé Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků se uskutečnilo 4. a 5. února v prostorách konferenčního centra. Iniciátorkou celé akce byla doc. Libuše Trnková z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Setkání je určeno nejen učitelům a vědeckým pracovníkům, ale je pořádáno především pro studenty z České a Slovenské republiky.

Každým rokem se koná také Sekce mladých, ve které mají studenti, především doktorského studia, možnost v angličtině prezentovat své příspěvky. Jejich výkon je hodnocen obvykle pětičlennou komisí. I letos byli tři nejlepší studenti oceněni diplomy a drobnými dárky, na které přispěla brněnská pobočka České chemické společnosti. Vítězkou Sekce mladých se stala doktorandka Andrea Marcinková, jejíž příspěvek se týkal elektrochemické detekce zdraví škodlivých látek, jako jsou polychlorované bifenyly, ale i aplikace nové elektrochemické metody, která vznikla právě na MU a v současnosti se dále rozvíjí. Tato metoda může pomoci k citlivějšímu odhalení elektrochemicky aktivních látek. S Andreou Marcinkovou jsme se sešli ke krátkému rozhovoru.

Image
Vítězkou Sekce mladých se stala doktorandka Andrea Marcinková, jejíž příspěvek se týkal metody, která může pomoci k citlivějšímu odhalení elektrochemicky aktivních látek. Foto: Martin Kopáček.
Jak hodnotíte tento workshop?
Byla to příležitost seznámit se s dalšími lidmi, kteří se věnují stejnému tématu. Navíc se mi zde naskytla možnost s nimi vše konzultovat a navázat spolupráci s dalšími odborníky v dané problematice, což je velice důležité především pro mladé začínající vědce. V neposlední řadě je velice dobré svoji práci představit před domácím publikem, které vás upozorní na nedostatky. A potom, když doktorští studenti představují svoje práce v zahraničí, kde je prezentace považována za velmi důležitou, vyvarují se zbytečných chyb a už se ani tak neostýchají. Je to taková konference nanečisto.

Co vám přineslo vítězství v soutěži?
Mohla jsem díky workshopu diskutovat s docenty a profesory o tom, co bych mohla dál dělat a čemu konkrétně bych měla věnovat pozornost. Zároveň jsem se hodně dozvěděla i o stránce přednesu a komunikace – beru to i jako příležitost dokázat si, že jsem schopna před větším auditoriem srozumitelně o své práci popovídat a nebát se o ní diskutovat. Samozřejmě to bylo přínosné v kontextu se zmiňovanou spoluprací, protože za mnou mohl potom kdokoliv přijít a říct, že umí to a to a že mi s tím může pomoci. A to je ve výzkumu potřeba – dát hlavy dohromady.

Proč jste se rozhodla studovat právě chemii?
Já někdy s nadsázkou říkám, že chemie je můj osud, protože mě už od základní školy bavily všechny přírodovědné předměty. Jsem prostě člověk, který rád bádá. Ne že bych se ráda neučila, většinou se ale naučím základ a nad ním si přemýšlím a dedukuji. To, o čem čtu, si vždycky musím ověřit v praxi a v tomto směru je chemie úžasná. Nejenom, že se mi například zbarví roztok nebo že se každá látka chová jinak, ale že na základě dalších měření můžu zjistit proč. To je věc, kterou mi kniha nemůže dát, jen mi může pomoci.

Co si plánujete do budoucna? Jaký máte sen?
Chemii mám ráda všeobecně. Nyní pojedu do Edinburghu studovat materiálovou chemii. Materiálová chemie je oblast, která mě hodně zajímá, a chtěla bych se jí věnovat i do budoucna. A můj velký životní sen? Ten nesouvisí s chemií přímo: Chtěla bych mít vinici a vyrábět dobré a kvalitní víno.

Hlavní novinky