Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita mění logo. Dodá ho Studio Najbrt

Nový jednotný vizuální styl bude univerzita postupně zavádět v roce 2018 tak, aby s ním oslavila 100. výročí založení.

Nové logo a na to navázaný jednotný vizuální styl začne během příštího roku postupně zavádět brněnská Masarykova univerzita. Škola si ho nadělí k blížícímu se 100. výročí, které připadá na 28. leden 2019. Ve výběrovém řízení na dodavatele loga vyhrálo pražské Studio Najbrt, které uspělo s návrhem odkazujícím k funkcionalistické tradici. Nový vizuál stojí na zcela novém písmu a logu Muni provedeném právě v tomto písmu.

Univerzita mění tvář po mnoha letech, předchozí logo tvořené písmeny M a U obkroužené latinským nápisem Universitas Masarykiana Brunensis používala od roku 1990.

„Současné logo vznikalo ve spěchu a je poplatné době, kdy se mnohé vysoké školy prezentovaly značkami ve tvaru pečeti, i když to v řadě případů nemělo žádnou historickou souvislost. Ke 100. výročí potřebujeme takové logo, které bude prezentovat moderního ducha a charakter naší univerzity, jako je důraz na funkčnost a efektivitu, ale i sebevědomí a odvaha hledat nová řešení,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Video s představením vizuálního stylu

Účastníci soutěže dostali za úkol vytvořit základní logotyp, grafické zpracování názvu Masarykova univerzita, navrhnout barevnost, písmo a celý systém fungování jednotlivých prvků. Desetičlenná porota nakonec z většiny hlasovala právě pro návrh Studia Najbrt, které přišlo se systémem stojícím na písmenu M, zkratce Muni a svým vzhledem odkazujícím na funkcionalismus.

„Celý navržený systém a logo v sobě nesou dynamiku, jednoduchost, atmosféru Brna i ideu a příběh – silné kolmé linky písma představují univerzitní základy a téměř nedotýkající se šikmé linie fakt, že jsme jednotní a zároveň svobodní a odvážní. V celkovém přehledu log českých univerzit bude to naše ihned rozpoznatelné, v záplavě jiných se s ním zkrátka neztratíme,“ okomentovala výsledek výběrového řízení Hana Svatoňová, prorektorka pro vnější vztahy.

Skupina hodnotitelů zahrnovala zaměstnance a zástupce studentů Masarykovy univerzity, ale i osobnosti z prostředí mimo univerzitu, které se značkám, designu nebo vizuální identitě odborně věnují. Složení komise tak mělo zajistit, že bude vybraný nejvhodnější návrh.

„Na vítězném návrhu osobně nejvíc oceňuji jednoduchost, eleganci a maximální propracovanost praktické aplikace v rámci poměrně složité struktury Masarykovy univerzity,“ uvedla výtvarnice Irena Armutidisová, současná děkanka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která se jako prorektorka podílela na novém vizuálu brněnského Vysokého učení technického.

„Velká univerzita je složitý organismus, její fakulty jsou do jisté míry autonomní oblasti s vlastní představou o fungování školy – a tedy i s představou o vizuální identitě. Její zavádění je často během na delší trať, ale kvalitní nová vizuální identita se vyplatí, protože může velmi výrazně podpořit pozitivní vnímání univerzity veřejností,“ doplnila Armutidisová.

Podle dalšího z členů výběrové komise, rektora Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Stanislava Stankociho, byly všechny předložené návrhy velmi kvalitně zpracované. Hodnotitelé měli náročnou práci.

„Práci Studia Najbrt hodnotím jako nejlepší koncept ve smyslu kvality vizuálního provedení a jednoznačnosti obsahového sdělení s potenciálem dalšího rozvíjení komunikačních strategií, vysokou mírou časové udržitelnosti, velice dobře udělaného logotypu, s jasnou a přehledně zpracovanou strukturou podporovanou výbornou typografií,“ zdůvodnil konečné rozhodnutí Stankoci.

Jedním z důležitých úkolů pro autory nové vizuální identity bylo navrhnout, jak bude graficky fungovat vztah univerzity jako celku a jednotlivých fakult, které mají nyní svá loga a barvy. S fakultními logy se podle návrhu už nepočítá, barevnost je ale ještě předmětem dalšího jednání a prezentací konkrétního využití.

Vizualizace možného nasazení loga a vizuálního stylu

Cesta k novému vizuálu

Proces hledání nové vizuální identity odstartoval už v roce 2015, kdy se přikročilo ke zjednodušení dlouho používaného loga – modrých písmen M a U obkroužených latinským nápisem Universitas Masarykiana Brunensis. Zůstal z nich jen štítek – písmena M a U.

V historii používala univerzita mnoho různých znaků a značek, ale první se objevilo až v roce 1924, pět let po vzniku školy. V počátcích fungování univerzity nebylo zvykem školy nějak vizualizovat. Za první logo je považován erb v podobě písmen M a U vsazený mezi závěsy divadelní opony. Souběžně s ním se na dokumentech objevoval ražený znak s dvouocasým lvem obkrouženým nápisem Masarykova univerzita v Brně.

Aktuálně používané logo je z roku 1990 a bylo už tehdy přijato s vědomím, že v určitých případech bude složité ho aplikovat. Zjednodušení na aktuálně používaný štítek pomohlo definovat, jak široce se vizuální prvky na univerzitě používají a pro co všechno je tedy nutné nachystat nové. Na univerzitě se začala také postupně čím dál víc používat zkratka Muni, která se stala základem nové identity.

Reálné hledání tvůrce nového jednotného vizuálního stylu začalo v březnu 2017. Postupně byla oslovena renomovaná česká studia a nadějní mladí tvůrci. Z prvních návrhů vzešly dva semifinálové, s jejichž autory se vedla podrobnější diskuze o potřebách univerzity a jejích jednotlivých částí. Nejlépe jim vyhovělo Studio Najbrt.

Diplomy s logem už na podzim

Nové logo a vizuální identita se budou v průběhu prosince a ledna postupně představovat všem zaměstnancům univerzity. Mezitím studio dopracuje kompletní design manuál, podle kterého se změny začnou od března aplikovat. Diplomy v novém vizuálu dostanou poprvé studenti promující v říjnu roku 2018.

Hlavní novinky