Přejít na hlavní obsah

Právnická fakulta bude vzdělávat vrcholové manažery

studiumllm_anotace.jpgOd letošního roku bylo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity otevřeno postgraduální studium specializované na obchodní právo a určené především manažerům. Na celém studijním programu spolupracuje Masarykova univerzita s Vysokým učením technickým v Brně, hlavně však s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Právě v Nottinghamu ve středu 21. září podepsali zástupci obou univerzit smlouvu, kterou byl program uveden v život.

Nový studijní program vychází z potřeby mnoha manažerů, kteří mají povětšinou pouze ekonomické vzdělání, rozšířit si svou kvalifikaci i o základy práva, a to především obchodního. Zapsat se však mohou i vystudovaní právníci působící v podnikové a komerční sféře, neboť i jim může program poskytnout mnoho nových informací. Celé postgraduální studium je totiž zaměřeno převážně na aplikované právo. „Nejedná se o program, který by měl suplovat jakákoliv právní studia poskytované na fakultě, spíše se soustředíme na praktické využití získaných znalostí a dovedností přímo ve firmách,“ uvedla Naďa Špirudová-Matějková, vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků na Právnické fakultě. Protože podobný program by nemohl být v českém prostředí akreditován, zahájila Právnická fakulta před třemi lety jednání s Nottingham Trent University, která se stala garantem výuky.


Slavnostního zahájení nového studijního programu na Právnické fakultě se v pátek 14. října zúčastnil rektor MU Petr Fiala, náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Roman Polášek a zástupkyně Nottingham Trent University paní Jane Ching. Na fotografii promlouvá k prvním posluchačům programu děkan PrF Jan Svatoň. Foto: Ondřej Ženka
Slavnostního zahájení nového studijního programu na Právnické fakultě se v pátek 14. října zúčastnil rektor MU Petr Fiala, náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Roman Polášek a zástupkyně Nottingham Trent University paní Jane Ching. Na fotografii promlouvá k prvním posluchačům programu děkan PrF Jan Svatoň. Foto: Ondřej Ženka

Program je složen z celkem třinácti tematických modulů, z nichž většinu tvoří moduly práva. Zde budou účastníci seznámeni se základy jak obchodního práva, tak také finančního práva, práva pracovního či duševního vlastnictví. Nebude chybět ani trestní právo v obchodní a podnikatelské praxi. Jsou zde však zastoupeny i okruhy věnující se managementu, podnikovým strategiím a řízení rizik. Výuku právě této části zajišťují pedagogové z Fakulty podnikatelské VUT. Velký důraz při studiu je kladen také na mezinárodní a především evropský kontext obchodního práva. Každý z modulů je zakončen závěrečnou písemnou prací a celé studium pak obhajobou disertační práce. Po úspěšném absolvování získají účastníci mezinárodně uznávaný titul LLM (Master of Laws), který je obdobou titulu MBA. Tento titul však neopravňuje k výkonu právnických povolání.


Studium přitom probíhá kombinovanou formou, tedy kombinuje prvky prezenčního a distančního studia. Výuka bude organizována vždy v pátek a o víkendu, třikrát až čtyřikrát ze semestr. Velkou část studia pak představuje samostudium či individuální konzultace. Celý program bude vyučován převážně v českém jazyce a v češtině budou odevzdávány i disertační práce.


Předpokladem pro přijetí do tohoto programu je absolvování vysoké školy minimálně s bakalářským titulem, tři roky praxe v manažerské pozici a základní znalost anglického jazyka. Ačkoliv cena tohoto dvouletého programu není malá – přes 70 tisíc na semestr, přihlásilo se do prvního ročníku velké množství uchazečů.

Hlavní novinky