Přejít na hlavní obsah

Jsou testy vhodnou formou zkoušení studentů?

anotace_LDNa kvalitu práce pedagog? ve výuce a  student? při přípravě na zkoušky se zaměřila konference, která se konala 27. února na Lékařské fakultě. Žhavé téma diskuzního odpoledne bylo formulováno poněkud provokativně – Jsou testy vhodnou formou zkoušení student? ?

Vztah k písemnému zkoušení je individuální u studentů i u vyučujících. Studenti si například stěžují, že písemný způsob prověřování vědomostí nepodporuje vytváření žádoucího osobnějšího vztahu student – učitel, ani rozvoj komunikačních dovedností a mnohdy i neobjektivně vypovídá o kvalitě studentových vědomostí, hlavně tehdy, když jsou otázky nevhodně a neobratně formulovány.

Průzkum, který si provedli sami studenti napříč všemi ročníky a odbornostmi u šesti set respondentů, ukázal, že jsou akceptovány obě formy, ale preferována je zkouška ústní. Všechna „pro“ (například rovnost podmínek, objektivnost hodnocení, ušetřený čas, uchovaný protokol o zkoušce a tak dále) jsou vyvažována obecně uznávanými přednostmi osobního styku se zkoušejícím. Těmi jsou okamžitá zpětná vazba, eliminace podvádění, možné návodné a doplňující otázky, ale i cvičení ve verbální komunikaci – student musí vytvářet aktivně odpovědi a dokázat, že rozumí podstatě jevů.

lekarska konference
Průzkum mezi studenty ukázal, že je preferována ústní forma zkoušky. Foto: Archiv V. Linhartové.


Závěr, na němž se často po vzrušené debatě shodli studenti i vyučující, byl: testy preferovat jako prostředek eliminující, obě formy zkoušení vhodně a účelně kombinovat. Vyučujícím se mnohdy zdůrazňuje objektivnost, rovnost podmínek a úspora času, ale právě ta je problematická. Musí se totiž vytvářet obrovské otázkové soubory, které se pak kolektivně posuzují, týmově se precizují typy testů, promýšlí se klasifikace i kontrola, jak prověřovat totožnost studentů při vyplňování testů.

Lékařská fakulta a zahraničí
Další části konference přinesly vedle informací o studiu medicíny a nelékařských zdravotnických oborů na zahraničních univerzitách nejen zajímavé zkušenosti, ale i srovnávání. Ty přednášeli studenti a mladí akademičtí zaměstnanci, kteří se vrátili z několikadenních, víceměsíčních až víceletých stáží v zemích Evropy, ale také v USA a Asii.

Inspirativní je například intenzivnější podpora vědeckého výzkumu a samostatné studentské vědecké práce v dokonaleji vybavených laboratořích, ale i velká studijní kázeň (například v Oxfordu a v Kjótu). Poměrně dobře se Lékařská fakulta vyrovnává s e-learningovou i problémovou výukou (Problem Based Learning). Také zapojování studentů do výzkumu má na Lékařské fakultě už dlouholetou tradici v pravidelně pořádaných soutěžích o nejlepší studentskou vědeckou práci.

Lékaři a profesní komunikace
Specifikou lékařského povolání je mimo jiné povinnost vést přiměřené, jasné a srozumitelné hovory s pacienty. Proto se naléhavěji (i vzhledem k časté medializaci komunikačních chyb ve zdravotnických zařízeních a jejich forenzních řešení) objevují u studentů požadavky systematičtější přípravy v profesní komunikaci.

Hlavní novinky