Přejít na hlavní obsah

E-learning na MU už není jen věcí inovátorů

anotace_elearningElektronická podpora výuky, takzvaný e-learning, není na mnohých českých vysokých školách příliš rozvinutá. Masarykova univerzita se to snaží změnit. Před rokem spustila projekt, který se zaměřuje na centrální rozvoj e-learningu a umožňuje přístup k těmto technologiím i vyučujícím, kteří neovládají potřebné znalosti informačních technologií. V současnosti jsou již známé první výsledky.

Vysoké školy většinou ponechávají rozvoj e-learningu v rukou inovátorů a výsledky jejich práce pak zasáhnou jen menší cílovou skupinu studentů. „V prostředí malé školy může být tento stav vyhovující, v prostředí velké univerzity je ale třeba více propracovat technickou, personální a metodickou infrastrukturu, aby mohla být elektronická výuka rozvíjena plošně,“ říká o e-learningu koordinátorka projektů Jitka Brandejsová. Proto při Fakultě informatiky vzniklo středisko pro podporu vytváření elektronických výukových materiálů.

elearning
Masarykova univerzita se dala cestou centrálního rozvoje e-learningu. Zlepší se tak přístup studentů ke studijním materiálům a multimediálním pomůckám. Ilustrační foto: Martin Kopáček.

Učitel, který se na středisko obrátí, spolupracuje s e-techniky, kteří mu pomohou převést jeho představy o využití e-learningu do praxe. V případě potřeby ho odkáží na techniky servisního střediska, kteří vytvářejí zakázky šité na míru daným potřebám učitele. „Na pracovníka servisního střediska, takzvaného s-technika, se učitel obrátí, když má nápad, návrh nebo představu o vytvoření speciální multimediální a interaktivní aktivity nebo objektu, který by měl obohatit výuku, zvýšit její názornost a přitažlivost pro studenty. Například, pokud učitel chce animaci schématu chemické výroby železa nebo interaktivní manuál, jak vyhledávat ve webových databázích a podobně,“ dodává Brandejsová.

Pro předávání zkušeností z oblasti e-learningu vznikl portál MU, takzvaný Elportál (http://elportal.cz/), který slouží učitelům, studentům MU a široké veřejnosti pro inspiraci v oblasti e-learningu (více v muni.cz duben/2007).

LizalRNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – PřF
Projekt: Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady

Jak probíhala spolupráce na vytváření e-learningové aplikace?
Po zadání své představy do přihlášky na ISu jsem byl okamžitě kontaktován technikem střediska. Představu a detaily jsme vyřešili při osobní schůzce, další komunikace pak probíhala přes e-mail. Realizaci řešení zakázky jsem mohl sledovat přímo na webu, díky čemuž bylo možné navrhovat různé změny a úpravy. Spolupráce ze strany technika byla vstřícná, rychlá a bezproblémová.

Jak hodnotíte výslednou podobu realizace nápadu?
S navrhnutým řešením jsem byl ve všech případech maximálně spokojen jak z hlediska nápadu realizace, tak i s grafickým zpracováním. Výhodou je snadná manipulace s výslednou zakázkou, která umožňuje její použití ve výuce.

krcmovaprof. Marie Krčmová
Ústav jazykovědy a baltistiky – FF
Projekt: Multimediální skripta Fonetika a fonologie

Jak probíhala spolupráce na vytváření e-learningové aplikace?
Spolupráce probíhala velice dobře. Středisko vlastně teprve začínalo svou práci, textu se ujal Marek Stehlík, pravidelně jsem s ním byla v kontaktu a výsledek práce byl v přijatelné době zveřejněn, takže s ním mohli studenti pracovat.

Jak hodnotíte výslednou podobu realizace nápadu?
Přes náročnost technické práce byl výsledek podle mne uspokojivý. Podle sdělení z jiných fakult je skriptum s úspěchem užíváno i jinde – například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého či na VUT v Brně.

Jako autorka si cením i toho, že i když se tvorba skript pokládá za něco, co nemá charakter odborné nebo vědecké práce a vlastně se jako „výstup“ ani nehodnotí, alespoň má elektronická publikace své ISBN a je tedy textem nesoukromým, citovatelným a v některých případech i užitečnějším než studie ve sbornících, které běžně dostupné nejsou.

HorsakRNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – PřF
Projekt: Přehled systému a fylogeneze živočichů

Jak probíhala spolupráce na vytváření e-learningové aplikace?
V případě tohoto projektu se na něm za servisní středisko podílel Marek Stehlík, který musel v prvé řadě digitalizovat několik hodin videozáznamů a podle požadavků je nastříhat na konkrétní sekvence. Poté z dodaných přednášek v PowerPointu sestavit interaktivní fylogenetický strom, ke koncovým větvím hierarchicky přiřadit taxony, které k nim náleží, a ke každému taxonu vložit z přednášky obrázky. Celkem se jednalo o přepsání a manipulaci s 999 taxony, 1 028 obrázky, 201 miniaturami k fylogenetickým stromům a 161 videoklipy.

Jak hodnotíte výslednou podobu realizace nápadu?
S výslednou podobou výukové aplikace jsme maximálně spokojeni. Aplikace vznikala během celého semestru, kdy byl průběh prací pravidelně konzultován a výsledek byl operativně přetvářen podle požadavků vyučujícího. Tato aplikace je nyní aktivně využívána při výuce čtyř předmětů. Je také vítanou výukovou pomůckou studentů při přípravě na bakalářské, magisterské i doktorské státní závěrečné zkoušky.


E-learning na MU
E-learningový systém je vyvíjen několik let. Od roku 2004 funguje na Masarykově univerzitě pod platformou Informačního systému MU (IS) a souvisí s ním mnoho projektů. Je to například Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce, dále projekty e-techniků (pracovníků pro plošnou podporu e-learningových aktivit přímo na každé fakultě), servisního střediska (centrálního pracoviště s-techniků pro výrobu multimédií – obrázků, animací, webů, videí a podobně) a rozvoje inspirativního e-learningového webu Elportálu.

Hlavní novinky