Přejít na hlavní obsah

Cena pro mladé genetiky za diagnostickou metodu

anotace_geneticiVýznamné ocenění od České myelomové skupiny za výzkum nových genetických metod v diagnostikování jednoho z dosud nevyléčitelných krevních nádorových onemocnění – mnohočetného myelomu – získala na konci minulého roku skupina mladých vědců z Přírodovědecké fakulty MU. Jejím členem je také genetik Pavel Němec.

Vaše skupina získala ocenění za výzkum nových metod diagnostikování mnohočetného myelomu. Jak byste tuto nemoc charakterizoval?
Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění, které vzniká nekontrolovaným množením a nahromaděním nádorových buněk v kostní dřeni. Léčba je zpravidla dlouhodobá, pro pacienty náročná a obecně velmi nákladná, proto se v České republice soustřeďuje do šesti nemocničních center, z nichž má výsadní postavení právě to brněnské. Jeho součástí je nedávno vzniklé vědecko-výzkumné centrum dnes známé jako Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina, v rámci níž jsme získali ocenění.

Na čem se v rámci centra podílí vaše skupina?
Centrum funguje v bohunickém univerzitním kampusu a spolu s imunologickou divizí sdružuje asi padesát výzkumníků z řad lékařů, zaměstnanců a studentů z Lékařské či Přírodovědecké fakulty a Fakultní nemocnice Brno. Součástí centra je několik vědeckých týmů, které jsou zaměřeny na výzkum genetických odchylek u mnohočetného myelomu. Naše skupina, která v rámci centra pracuje pod vedením Petra Kuglíka, se zabývá studiem chromozomových mutací u mnohočetného myelomu, a je tvořena čtyřmi doktorandy, dvěma studenty magisterského studia a jedním studentem bakalářského studia Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty.

genetici_myelomova_skupina
Skupina mladých vědců, která získala ocenění za výzkum nových genetických metod v diagnostikování mnohočetného myelomu, působí v univerzitním kampusu. Foto: Archiv P. Němce.

Jak byste výzkum popsal?
Mnohočetný myelom je i přes pokroky v léčbě za poslední roky stále považován za nevyléčitelné onemocnění. Vhodně zvolený léčebný postup však může prodloužit život pacienta o více než deset let. Ukazuje se totiž, že odpověď na léčbu a dobu přežívání pacientů ovlivňuje mimo jiné přítomnost, druh a počet určitých genetických změn v myelomových buňkách. V naší laboratoři se proto zaměřujeme na vyšetřování těchto významných genetických změn v myelomových buňkách pomocí zvláštní modifikace techniky fluorescenční hybridizace in situ, která umožňuje nejprve identifikovat jednotlivé nádorové buňky v kostní dřeni pomocí selektivního barvení cytoplazmatických imunoglobulinů a následně vyšetřit chromozomové změny pomocí vhodných DNA sond. V rámci našeho výzkumu se snažíme upřesnit prognostický význam již známých chromozomových změn a současně usilujeme o nalezení dalších genetických abnormalit, které mohou být prognosticky nebo terapeuticky významné. Když takovou změnu u pacienta nalezneme, je možné u něj individuálně zvolit takový léčebný postup, který je pro něj nejpřínosnější.

Jste doktorandem oboru Obecná a molekulární genetika. Co vás na něm přitahuje nejvíc?
Výzkum je objevování nepoznaného a současné hledání souvislostí v již poznaném. Hledání odpovědí a snaha znát příčiny věcí je právě to, co pro mě výzkum dělá přitažlivým. Už v době bakalářského studia jsem navíc vnímal rozdíl mezi pohledem lékařů a molekulárních genetiků na tutéž věc, a postrádal jsem spolupráci mezi oběma obory. Demonstroval bych to na příkladu. Přečte-li student medicíny ve skriptech větu: „Mnohočetný myelom je nádorové onemocnění plazmatických buněk“, hledá odpovědi na otázky typu: Jak se tato nemoc diagnostikuje? Jak často se vyskytuje? Jak a čím se léčí? Molekulární genetik si, když čte tutéž větu, pokládá otázky jiné: Proč se plazmatická buňka nekontrolovatelně množí? Co způsobuje, že buňka neumírá? Jakým mechanismem vzniká nádorové bujení? Další uvažování a činnost směřuje k tomu, jak na tyto otázky odpovědět. Na některé otázky odpověď nalezne, ale jiné na ni teprve čekají. Založení myelomového výzkumného centra profesorem Romanem Hájkem pomohlo k propojení výzkumu s klinickou praxí a vedlo k upevnění vzájemné spolupráce genetiků z Přírodovědecké fakulty a lékařů z Fakultní nemocnice v Brně.

Hlavní novinky