Přejít na hlavní obsah

Univerzita za 400 milionů zmodernizuje vybavení pro výuku

Na Muni bude mimo jiné instalováno více než tisíc přístupových bodů wi-fi sítě nejnovější generace.

Za téměř 400 milionů korun zmodernizuje Masarykova univerzita své technické vybavení, které slouží studentům. Peníze na nákup nových počítačů, úpravy zázemí pro samostudium, rozvoj wi-fi sítě nebo pořízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům, škola získala z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného Evropskou unii. Ministerstvo školství v rámci výzvy nazvané Podpora rozvoje studijního prostředí na vysokých školách rozdělí mezi české univerzity více než tři miliardy.

„V omezeném čase výzvy bylo náročné splnit potřeby všech fakult a pracovišť napříč celou univerzitou, ale podařilo se a získáme finance na nové IT, wi-fi, pomůcky a další vybavení pro naše studenty. Téměř každá část univerzity díky projektu zvýší svůj standard,“ komentovala projekt nazvaný MUNI4students prorektorka MU pro rozvoj Markéta Pitrová.

V rámci projektu se obnoví audiovizuální technika ve více než 240 posluchárnách a seminárních místnostech včetně komplexní obnovy této techniky ve společných výukových prostorách univerzitního kampusu v Bohunicích a v aulách dalších čtyř fakult. V hale míčových sportů Fakulty sportovních studií MU bude vybudována unikátní téměř pět metrů široká LED stěna s plným HD rozlišením. Instalováno bude více než tisíc přístupových bodů wi-fi sítě nejnovější generace, což zajistí vysokorychlostní bezdrátové připojení ve všech výukových prostorách univerzity.

Většina novinek by se měla projevit do konce letošního léta, takže studenty nové vybavení ve škole přivítá ve většině případů už v září se začátkem příštího akademického roku. Aktivita navazuje na další dva strategické projekty Masarykovy univerzity, se kterými uspěla v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání už v loňském roce.

Za celkem 1,2 miliardy korun bude škola v rámci projektu SIMU+ inovovat řadu oborů, které získají moderní zázemí pro praktickou a simulační výuku. Částka zahrnuje zejména vybudování cvičné nemocnice v bohunickém kampusu, jejíž stavba začne už v letošním roce. V rámci projektu Muni 4.0 za 200 milionů korun se pak Masarykova univerzita zaměřuje na boj se studijní neúspěšnosti a úpravu nabídky studia tak, aby více odpovídala moderním trendům a potřebám praxe.

Hlavní novinky