Přejít na hlavní obsah

Univerzita udělila čestné doktoráty sociálních věd

ImageČestné vědecké hodnosti doktorů sociálních věd udělila 11. dubna Masarykova univerzita při příležitosti 10. výročí založení Fakulty sociálních studií. Čestný doktorát převzal profesor srovnávací politologie a evropských studií Joachim Jens Hesse a profesor sociologie a sociální politiky Oxfordské univerzity Stein Ringen. Oba ocenění se výraznou měrou podíleli na zakládání Fakulty sociálních studií.Joachim Jens Hesse
je ředitelem Mezinárodního ústavu srovnávací politologie a evropských studií v Berlíně. Jeho vědecká dráha výrazně obohatila rozvoj světové politologie a správní vědy, zvláště v oblasti komparativního výzkumu veřejné správy a výzkumu evropské integrace. Díky své činnosti v oblasti politického poradenství přispěl i k úspěšné transformaci České republiky po pádu komunismu. Působil zde nejprve jako konzultant OECD a OSN a později Evropské unie. Význam Hesseho vědeckého přínosu spočívá především v objasnění procesů vytváření a výsledků veřejné politiky v demokratických zemích a v prohloubení znalostí o důležitých atributech evropské integrace.

Image
Čestné doktoráty sociálních věd převzali profesoři Stein Ringen (vlevo) a Joachim Jens Hesse. Na fotografii s rektorem Masarykovy univerzity Petrem Fialou. Foto: Archiv MU.

Stein Ringen je označován za významného evropského učence, originálního a nezávislého myslitele. Dílo Steina Ringena se týká především tří oblastí: chudoby, možností politiky ji potlačovat a demokracie jako nástroje dobrého vládnutí ku prospěchu všech. Jeho poslední velká práce, v roce 2007 v Princetonu a Oxfordu vydaná studie, opět otevírá kontroverzní téma: Jak reformovat demokracii, aby opravdu dávala občanům svobodu, kterou jim slibuje, a vrátila jim důvěru v mravnost politiky.

Hlavní novinky