Přejít na hlavní obsah

Francouzští nobelisté vyznamenali mladé české vědce. Šest je z Muni

V cenách udělovaných Velvyslanectvím Francie obsadili přední místa doktorandi Masarykovy univerzity.

Michal Balážia z Fakulty informatiky MU se dlouhodobě se zabývá problematikou rozpoznávání lidí podle chůze.

Hned šest ocenění z 21 udělovaných si odnesli mladí vědci z Masarykovy univerzity ze soutěží organizovaných Francouzským velvyslanectvím v Praze, které každoročně vybírá vynikající mladé české vědce. Odborníci z Muni uspěli v pěti ze šesti hodnocených oblastí a ve třech z nich získali první místo. Ceny vítězům předávali 20. června mimo jiné tři nobelisté.

Slavnostnímu předávání předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987, po němž je také pojmenována jedna z cen. První místo v soutěži o toto ocenění udělované za obor chemie si odnesl Zdeněk Farka z výzkumné skupina Petra Skládala z Ceitecu Masarykovy univerzity, který se věnuje výzkumu biosenzorů a jejich kombinace s nanočásticemi. S kolegy pracuje například na postupech, jak rychle a efektivně zjišťovat v potravinách přítomnost bakterií způsobujících salmonelózu.

Zvláštní ocenění za chemii si odnesl také absolvent Přírodovědecké fakulty MU Miroslav Krepl, který aktuálně působí na Akademii věd ČR a jenž zaujal prací o komplex bílkovin a nukleových kyselin.

Stejně úspěšný byl i Josef Wilczek z Ústavu muzeologie a archeologie Filozofické fakulty MU, který získal první místo v soutěži o Cenu Jacquese Derridy v oboru humanitních a společenských věd. Porotu zaujala jeho práce o nových přístupech k získávání, systematizaci a interpretaci archeologických artefaktů, v níž spojuje humanitní vědy s disciplínami jako matematika, statistika a počítačové vědy se záměrem alespoň částečně tento proces automatizovat. Za svou dizertační práci získal letos i Cenu rektora MU na Dies academicus.

Zdeněk Farka zkoumá kombinace nanočástic a biomolekul.

Také v Ceně Josepha Fouriera v oboru počítačových věd si připsal prvenství vědec z Muni, a to Michal Balážia z Fakulty informatiky MU. Dlouhodobě se zabývá problematikou rozpoznávání lidí podle chůze. V rámci doktorského studia se zaměřoval na vývoj biometrického systému, který rozpozná osoby na kamerovém záznamu už jen díky sledování jejich stylu chůze. Balážia a jeho kolegové navrhli model, který překonává 13 relevantních dříve používaných metod a umí rozeznat prvky chůze uvnitř skupiny lidí bez ohledu na předchozí trénink. Úspěšný absolvent doktorského studia na Fakultě informatiky MU aktuálně působí ve Spojených státech.

V soutěži o Cenu Alberta Schweitzera v oboru lékařství získal druhé místo Luboš Kubíček z Lékařské fakulty MU, který působí na II. chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Pavlína Janovská vloni převzala také cenu ministerstva školství pro vynikající studenty a absolventy v doktorském studijním programu.

Poslední oceněnou je pak Pavlína Janovská z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecká fakulty MU. Získala třetí místo v soutěži o Cenu Sanofi v oboru farmacie za práci o roli migrace v patogenezi chronické lymfocytární leukémie. Studuje signály, které ovlivňují chování bílých krvinek v těle, jejich komunikaci s dalšími buňkami a s okolním prostředím uvnitř lidského těla.

Soutěže se zúčastnilo celkem 70 kandidátů mladších 33 let, které nominovala buď vysoká škola, nebo Akademie věd ČR na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo sedm komisí tvořených 54 českými a francouzskými profesory a badateli. Slavnostního vyhlášení se kromě Jean-Marei Lehna zúčastnili také Jean-Pierre Sauvage, který je nositelem Nobelovy ceny za chemii za rok 2016, a Serge Haroche, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2012.

První tři ocenění v každé kategorii získali finanční odměnu od partnerských organizací. První a druhý obdrží od velvyslanectví také stipendium, které jim umožní měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Hlavní novinky