Přejít na hlavní obsah

ESF otevírá další ročník studia pro odsouzené

veznoveesf_anotace.jpgO další čtyři posluchače se na konci září, po úspěšném zdolání přijímacích testů, rozrostla skupina odsouzených, kteří od roku 2004 využívají možnosti studia v programu celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU. Cílem unikátního projektu, který realizuje MU ve spolupráci s Vazební věznicí Brno, je kromě jiného nabídnout odsouzeným příležitost zvýšit si kvalifikaci a tím i zlepšit své šance na opětovné začlenění do společnosti.

Studium v oborech management, regionální rozvoj a cestovní ruch probíhá distanční formou, převážně ve Vazební věznici Brno, kam tři dny v měsíci docházejí lektoři jednotlivých kurzů. Podmínky pro studium jsou obdobné jako v případě ostatních zájemců o celoživotní vzdělávání na ESF: maturita, úspěšné absolvování přijímací zkoušky a úhrada školného, která se pohybuje v rozmezí od patnácti do osmnácti tisíc korun za semestr. Studující vězni, odsouzení většinou za majetkovou trestnou činnost, přitom nemají proti ostatním žádné zvláštní výhody. „Odsouzený si napřed musí splnit veškeré pracovní povinnosti, teprve potom se může věnovat studiu,“ zdůrazňuje plukovník Karel Schmeidler, ředitel Vazební věznice Brno, podle kterého si vězni musí hradit prakticky veškeré studijní náklady včetně provozu intranetové linky, přes kterou se dostávají k elektronickým studijním materiálům. Vedení věznice si přitom o průběhu jejich studia udržuje přehled. „Informujeme se pravidelně o jejich výsledcích a pokud bychom se dozvěděli, že neprospívají nebo studium neberou, sáhli bychom k jeho přerušení,“ dodává ředitel.

Tato obava však zatím není na místě. „Posluchači z prvního běhu jsou podle všeho velmi zodpovědní, mají velkou motivaci,“ komentuje dosavadní průběh projektu děkan ESF Ivan Malý. Z pěti odsouzených, kteří se loni chopili šance nabídnuté Ekonomicko-správní fakultou, zanechal studia pouze jediný, a to z finančních důvodů. Další pokračuje ve studiu po podmínečném propuštění na svobodě a zbývající tři – dva muži a jedna žena – pokračují tak, jak jim ukládají studijní povinnosti, a to s poměrně uspokojivým prospěchem. Jedním z nich je i jednačtyřicetiletý M. F., odsouzený na deset let za krácení daně. „Když přišla nabídka ke studiu, ani jsem se moc nerozmýšlel. Studium je pro mě příležitostí, jak smysluplně využít volný čas,“ říká M. F., který doufá v brzké podmínečné propuštění a uplatnění nabytých znalostí v podnikatelské praxi, které se hodlá věnovat.

Ze sedmi odsouzených, kteří projevili zájem o studium v programu celoživotního vzdělávání na ESF v akademickém roce 2005/06, uspěli u přijímacího řízení čtyři. Doplní tak své tři kolegy, kteří studují již druhým rokem. Foto: Václav Štětka
Ze sedmi odsouzených, kteří projevili zájem o studium v programu celoživotního vzdělávání na ESF v akademickém roce 2005/06, uspěli u přijímacího řízení čtyři. Doplní tak své tři kolegy, kteří studují již druhým rokem. Foto: Václav Štětka

Myšlenka studia odsouzených na ESF MU vychází z evropského projektu EPLLA, zapojení vězňů do aktivit celoživotního vzdělávání, k němuž se fakulta připojila v roce 2002. Jeho dalšími účastníky jsou britský North East Institute of Further Higher Education, portugalská Escola Secundaria Sebastio Esilva, školicí středisko ARPAT a Oblastní věznice Prato v Itálii, Kopenhagen University v Dánsku a University of Malta. Obecným cílem spolupráce těchto převážně vzdělávacích institucí je podle jejich společného prohlášení „přimět evropskou společnost k upření zájmu na jedince nacházející se ve vězení a podporovat celospolečenskou solidaritu, která by byla schopna předejít deviacím a společenskému vytěsnění vězňů“.

Ekonomicko-správní fakulta vnímá tento v České republice prozatím ojedinělý projekt jako spontánní rozšíření svých programů celoživotního vzdělávání. „Jsme připraveni projekt dále rozvíjet. Chtěli bychom, aby se z doposud exotického případu stala běžná forma trávení volného času odsouzených,“ uvádí děkan fakulty Ivan Malý.

Hlavní novinky