Přejít na hlavní obsah

Mezinárodní politologický ústav slaví patnáct let

Ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (IIPS) Břetislav Dančák tvrdí, že „jeho“ pracoviště není jen pro úzkou skupinu politologů. „Spolupracujeme s řadou jiných fakult. Cestu k nám nacházejí studenti z Právnické, Ekonomicko-správní či Filozofické fakulty,“ říká Dančák, který v ředitelském křesle loni na podzim vystřídal dnešního rektora MU Petra Fialu. Za patnáct let svého trvání stačil IIPS vydat řadu původních publikací a do vědy zapojit desítky talentovaných studentů.

IIPS letos slaví patnáct let existence. Kde vidíte hlavní milníky jeho historie?
Důležité je říct, že ústav vznikl de facto na zelené louce. Nevznikl jako nástupce něčeho, co už zde bylo v minulosti, ale je původním tělesem. Byl založen jako mezinárodní, protože u jeho zrodu stáli lidé nejen z tehdejšího Československa, ale také z Nizozemí a Spojených států. V jeho dosavadním vývoji byly dvě důležité etapy. První je ohraničena rokem 1995. Tuto fázi bych nazval etablováním ústavu. Definovali jsme si hlavní cíle a určili strukturu. Druhé období trvá dodnes. Upevnili jsme svou organizační strukturu a stali jsme se součástí Masarykovy univerzity. Zároveň jsme splnili kritéria zákona o vysokých školách z roku 1998 a jsme vysokoškolským ústavem. Druhá fáze našeho vývoje je provázena významnou vědeckou expanzí.

PhDr.Břetislav Dančák, Ph.D., působí ve funkci ředitele Mezinárodního politologického ústavu od podzimu 2004. Foto: Petr Kaniok
PhDr.Břetislav Dančák, Ph.D., působí ve funkci ředitele Mezinárodního politologického ústavu od podzimu 2004. Foto: Petr Kaniok
V čem jsou hlavní výhody vzájemného vztahu IIPS a MU?
Tím, za jakých podmínek ústav vplynul do univerzitní struktury, tedy že nebyl založen jako univerzitní pracoviště, ale později se jím stal, byla nastavena také míra jeho současné autonomie a nezávislosti. Univerzita nám dnes poskytuje z celkového rozpočtu zhruba jednu třetinu. Ta je základem pro provoz IIPS a poskytuje nám možnost nabídnout partnerům funkční pracoviště. Zbývající dvě třetiny peněz od donátorů a z projektové činnosti se tak mají na co navázat. Pro univerzitu se tudíž nestáváme stoprocentní zátěží a zároveň nejsme na penězích MU zcela závislými. Být součástí MU je pro nás velmi důležité také z důvodu blízkého kontaktu s mladými badateli, kterým poskytujeme prostor pro jejich výzkum. Myslím, že model spolupráce IIPS s talentovanými studenty je pro rozvoj univerzity přínosný.

Většina vašich aktivit ale nejspíše směřuje na Fakultu sociálních studií. Co můžete jako pracoviště MU nabídnout studentům jiných fakult?
Posláním ústavu je od počátku práce ve společenských vědách. To znamená, že nejsme jen politology. V portfoliu IIPS je také právo, historie, sociologie či ekonomika. Jsme schopni rozvinout svou činnost na více fakultách, což nám umožňuje fakt, že spadáme do kompetence prorektorky pro vědu a výzkum. Je však pravdou, že nejvíce k nám nacházejí cestu studenti politologie či mezinárodních vztahů a evropských studií. Ale na řadě projektů lze dokumentovat, že zájem o spolupráci projevují také studenti z Právnické či Ekonomicko-správní fakulty.

Co ústav připravuje na podzimní semestr?
Naší strategií je připravit ročně alespoň dvě velké konference. V listopadu se budeme věnovat tématu Evropské unie a korupce. Konference se zúčastní soudci Nejvyššího správního a Ústavního soudu, řada právnických špiček a akademických odborníků. Záštitu nad ní převzal rektor MU Petr Fiala. Tato událost mimochodem dokládá, že opravdu nejsme jen politology a pro politology. Druhou zajímavou akcí bude konference o vzájemných vztazích EU a USA a zájmech České republiky. Na obou akcích samozřejmě vystoupí několik řečníků z IIPS.

Kde by se měl IIPS podle vás nacházet za pět let?
Určitě chceme rozvíjet aktivity, na kterých nyní pracujeme. Především budeme dále posilovat výzkumnou část činností ústavu a hodláme pokračovat v trendu původního výzkumu, v němž jsou ve velké míře zastoupeni talentovaní studenti.

Hlavní novinky