Přejít na hlavní obsah

Univerzita podpoří návrat vědkyň z rodičovské dovolené do výzkumu

Grantová agentura MU více podpoří mezioborové týmy, jejichž součástí budou matky restartující vědeckou kariéru.

EDIT: Opatření se bude vztahovat i na muže vědce na rodičovské dovolené.

Masarykova univerzita bude jako jedna z prvních v Česku finančně podporovat návrat vědkyň do výzkumu. V rámci interní soutěže o financování mezioborových projektů prostřednictvím Grantové agentury MU mohou nově získat více peněz právě výzkumné projekty, ve kterých bude mít klíčovou roli v řešitelském týmu odbornice na rodičovské dovolené nebo ta, která se z ní aktuálně vrací. Univerzita takovému projektu přidá navíc půl milionu korun.

„Chceme zvýšit počet žen, které se věnují vědě. Řada z nich totiž po dokončení doktorského studia ve výzkumu nepokračuje, často právě z důvodů rodičovské dovolené, kdy ztrácejí kontakt s vývojem a špičkami svého oboru. Chtěli bychom matkám usnadnit návrat a pomoci jim znovu nastartovat jejich vlastní samostatnou vědeckou kariéru,“ uvedl rektor MU Mikuláš Bek.

Univerzita pravidelně podporuje mezioborový výzkum částkou až pět milionů korun na dobu tří let. Od letošního podzimu mohou žadatelé dostat dalšího půl milionu korun, pokud zařadí do realizačního týmu projektu vědkyni vracející se z rodičovské dovolené. Ta se musí zásadně podílet na řešení projektu a po celou dobu mít minimálně poloviční úvazek. „Její práce v projektu musí mít takový charakter, který jí nejpozději po jeho dokončení umožní se osamostatnit a pokračovat ve vědecké kariéře,“ doplnil vedoucí odboru výzkumu Roman Badík.

O dotaci na mezioborové projekty mohou vědci žádat od září, pokud uspějí, získají finance z Grantové agentury MU na období let 2019 až 2021. Každoročně univerzita takto univerzita podpoří čtyři až pět projektů.

Hlavní novinky