Přejít na hlavní obsah

Odborníky na rozvoj regionů připraví nový studijní program

Novou laboratoř a také knihovnu otevřeli na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU.

Prostory mají sloužit především doktorandům nového studijního programu zaměřeného na regionální ekonomii. „Je to mladá věda, která se začala etablovat v polovině minulého století, kdy si začali lidé uvědomovat význam regionů pro ekonomickou výkonnost. Každá oblast má totiž jedinečné podmínky, které formují jeho konkurenceschopnost a mají vliv na jeho ekonomický růst a rozvoj,“ uvedl vedoucí katedry a garant programu Vladimír Žítek.

Regionální ekonomie se věnuje prostorovému rozložení ekonomických činností a studiu ekonomického chování v prostoru, tedy zjednodušeně řečeno třeba tomu jak se podniky rozhodují, kde budou působit, dále tomu, proč některá území prospívají a jiná se potýkají s problémy, nebo jakou roli hrají regionální společenské a odborné sítě.

„Cílem nového doktorského programu s názvem Regionální ekonomie je nejen prohloubit výzkum v této oblasti, ale vychovávat odborníky, kteří mohou najít uplatnění i mimo akademickou sféru, například v regionálních konzultačních agenturách či přímo ve správních orgánech nebo i v mezinárodních institucích či nadnárodních firmách,“ upřesnil Žítek.

Nový postgraduální program mohl vzniknout díky projektu Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie, který byl podpořen z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro nové studenty bylo potřeba vybudovat také zázemí, celkem dvě kanceláře, kde se mohou věnovat samostudiu, ale které jdou i propojit pro účely seminářů či přednášek. To se podařilo díky komplementárnímu projektu.

Na přípravě studijního programu se podílel profesor Manfred M. Fischer z Wirtschaftsuniversität ve Vídni, který patří mezi nejcitovanější autory v oboru regionálních věd. Věnoval mimo jiné cenné knihy a časopisy, které budou využívat studenti i pedagogové. Součástí daru je více než sedm desítek knih nakladatelství Springer z let 1995 až 2018 a také ucelená sbírka čísel časopisu Environment & Planning A z let 1971 – 2011 nebo vydání časopis Regional Science & Urban Economics z let 1974 – 2013.

„V obou časopisech byly publikované stěžejní příspěvky formující náš obor a obecně jde o velmi ceněné tituly,“ podotkla ředitelka Výzkumného institutu pro inovace Ekonomicko-správní fakulty MU Viktorie Klímová, která se na přípravě programu také podílela.

Hlavní novinky