Přejít na hlavní obsah

Univerzita bez bariér

Jednodušší vstup do budovy Rektorátu Masarykovy univerzity nyní umožňuje bezbariérový přístup, který byl nově vybudován u vchodu do Kounicova paláce na Žerotínově náměstí. Úpravy byly provedeny v rámci investičního záměru Překonání architektonických bariér v budovách Masarykovy univerzity, který se uskutečnil v minulém roce. Zlepšení přístupu do budovy rektorátu pro vozíčkáře, ale i starší občany a matky s kočárky je tak dalším krokem při odstraňování architektonických bariér na Masarykově univerzitě.

„Bezbariérový přístup byl již v minulosti zajištěn do všech nově postavených, případně nově rekonstruovaných objektů, problematické zůstávaly přístupy v některých historických budovách, které neprošly generální rekonstrukcí,“ řekl ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky MU Petr Peňáz.

Jednou z priorit investičního záměru tak bylo zřízení bezbariérového přístupu do Kounicova paláce, v němž sídlí rektorát. Budova je kulturní památkou a součástí Městské památkové rezervace Brno. Pozemek ke zřízení bezbariérového přístupu bylo nutno pronajmout od Statutárního města Brna. Novou podobu vstupu ztvárnil architekt Ivo Brandštetr. V rámci projektu byly také vybudovány dva bezbariérové pokoje na kolejích Vinařská (více v říjnovém muni.cz – říjen 2008), boční bezbariérový vstup do budovy Právnické fakulty, přístup do spodní části menzy a k posluchárnám této fakulty. Upraveny byly interiéry v posluchárnách na Ekonomicko-správní fakultě a modernizována či nově vytvořena bezbariérová sociální zařízení v budovách Právnické, Pedagogické a Filozofické fakulty i na Rektorátě.

Náklady činily tři miliony korun a Masarykova univerzita je hradila z vlastních zdrojů. Masarykova univerzita se dlouhodobě zaměřuje na vytváření vhodných podmínek pro studium osob se smyslovým nebo pohybovým postižením. Díky této politice byl v letech 2000–2008 počet osob s těžkým zdravotním postižením v řadách studentů Masarykovy univerzity podstatně vyšší než na jiných českých i evropských vysokých školách. Na některých fakultách dokonce hodnotou dvěma procenty převyšuje statistické zastoupení takto postižených osob v populaci vůbec.

Hlavní novinky