Přejít na hlavní obsah

Čestný doktorát pro profesora Alexandera Schirgera

ImageAlexander Schirger, profesor vnitřního lékařství prestižní americké univerzitní nemocnice Mayo Clinic, byl 31. října na slavnostním zasedání vědeckých rad Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jmenován čestným doktorem lékařství. Ve večerních hodinách téhož dne se potom na počest Alexandera Schirgera uskutečnil v Katedrále sv. Petra a Pavla koncert, na kterém vystoupil Vokální ansámbl Musica da Camera Brno pod uměleckým vedením Martina Franze.
Profesor Schirger je jedním z nejuznávanějších světových odborníků v oboru vnitřního lékařství a působí jako člen mnoha renomovaných lékařských společností a výborů. Publikoval přes 130 původních prací z oblasti výzkumu, diagnostiky a léčby poruch krevního tlaku, kardiovaskulární farmakoterapie, renovaskulární hypertenze, angiologie a hypotenze. Světové proslulosti dosáhl zejména jeho výzkum týkající se poruch prokrvení ledvin. V minulosti přednášel na řadě amerických univerzit, stejně jako na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě.

Alexander Schirger se narodil 3. října 1925 v Praze. V deseti letech se přestěhoval za svými rodiči, kteří v době hospodářské krize emigrovali do Spojených států. Rodiče však před druhou světovou válkou náhle zesnuli a Alexander Schirger se již jako americký občan vrátil opět do své rodné vlasti. Zde se jej ujala rodina jeho maminky a strýc Antonín Novotný, slavný český historik, který Alexandera později uvedl do pražských intelektuálních kruhů.

Image
Se svou budoucí manželkou, lékařkou Miladou Kloubkovou, se Alexander Schirger seznámil během studia. Sňatek však přicházel v úvahu až poté, co se Miladě Kloubkové, která byla ve zinscenovaném polickém procesu padesátých let odsouzena k osmi letům vězení, podařilo roku 1965 legálně vycestovat do USA, kam se její budoucí manžel po absolvování studia vrátil již roku 1952. Foto: Pavel Slavík.
Během války působil Alexander Schirger jako dobrovolný zdravotník a posléze nastoupil ke studiu lékařství na Univerzitu Karlovu. Roku 1954 nastoupil na stáž v oboru vnitřního lékařství na Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě. Zaměstnancem této špičkové univerzitní nemocnice se stal roku 1959 a za dlouhá léta svého tamního působení se zasloužil nejen o rozvoj spolupráce mezi specialisty z Mayo Clinic a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, ale i o to, aby přes 150 mediků z celé České a Slovenské republiky dostalo možnost absolvovat na Mayo Clinic studijní stáže.

Ani v současné době jeho podpora českého lékařství a České republiky obecně, o které hovořil právě po svém jmenování čestným doktorem v přednášce s názvem Záleží na identitě národa?, neutichá. Profesor Schirger se aktivně podílí na rozvoji koncepce projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně (ICRC), který je podporován mimo jiné i Masarykovou univerzitou (viz muni.cz/08). „Brno je poměrně malé město, nejde o žádnou gigantickou metropoli, a proto se zde dá výborně komunikovat,“ hodnotí přednosti plánovaného umístění výzkumného centra do Brna profesor Schirger. „Masarykova univerzita je úzce spojena s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a lidé jsou motivováni a nadšení. Nelze než doufat v dobrou budoucnost projektu,“ uzavírá optimisticky Alexander Schirger.

Hlavní novinky