Přejít na hlavní obsah

Do kurzů pedagogické fakulty míří budoucí asistenti, vychovatelé či výchovní poradci

Do dvaapadesáti programů Centrum celoživotního vzdělávání se mohou zájemci hlásit do 15. září.

Asistent pedagoga, vychovatelství, studium pro výchovné poradce a v České republice ojedinělé obory aplikované behaviorální analýzy. To jsou nejžádanější obory z celkem dvaapadesáti, které nabízí Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro následující akademický rok. Přihlášky do těchto studijních programů přijímá letos centrum mimořádně až do 15. září.

Absolvováním programů celoživotního vzdělávání si účastníci buďto splní požadovanou kvalifikaci, nebo si ji rozšíří, což s sebou přináší i větší možnost uplatnění na trhu práce. V programech je zapojených všech 22 kateder i institutů fakulty a zvláště ředitelé základních škol tak můžou ocenit pestrou nabídku umožňující zvýšit aprobovanost pedagogů.

„Naše programy poskytují další vzdělávání především učitelům základních škol, ale rovněž rozšiřují kvalifikaci pedagogů základních a středních škol. Pochlubit se můžeme tím, že mnoho z nich má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedle řádně akreditovaných programů realizujeme také kurzy pro zaměstnance naší fakulty, v každém semestru investujeme do vzdělání i několika desítek vlastních zaměstnanců,“ probírá se nabídkou fakulty proděkan pro magisterské studium David Kroča.

Dlouhodobě vysoký zájem je o obory určené absolventům středních škol. „Konkrétně to jsou obory asistent pedagoga a vychovatelství,“ uvádí vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Simona Kubíčková.

V oborech určených absolventům vysokých škol je velký zájem o studium pro výchovné poradce nebo učitelství odborných předmětů na střední škole. Fakulta předpokládá zájem o novinku – obory aplikované behaviorální analýzy, což je v České republice jedinečný program akreditovaný na Ministerstvu zdravotnictví a zaměřený na práci s lidmi s poruchami autistického spektra. Zvyšuje se ale také zájem o studium v oblasti pedagogických věd určené pro přípravu učitelů druhého stupně základních a středních škol. Tedy o to, čemu se dřív říkalo „pedagogické minimum“.

„Když vystudujete filologii anglického jazyka nebo odborné studium anglického jazyka a chcete učit angličtinu, je pro to na naší fakultě připraven právě tento studijní program. Odborné znalosti již máte a nyní získáte znalosti v oblasti pedagogicko-psychologických disciplín a oborové didaktiky,“ vysvětluje Kubíčková.

Dodává, že přijetí do tohoto programu je podmíněné shodou předchozího odborného studia s nároky na výuku daného předmětu. „To znamená, že uchazeč, který vystuduje odbornou historii, se nemůže stát učitelem zeměpisu, ale může se pochopitelně stát učitelem dějepisu,“ dodává vedoucí centra.

Pomocná ruka pro absolventy

Nabídkou programů celoživotního vzdělávání fakulta zároveň udržuje kontakty se svými absolventy i absolventy jiných pedagogických fakult. Ti si mohou v rámci programů celoživotního vzdělávání doplnit kvalifikaci, rozšířit si ji o další stupeň nebo aprobační předmět. Až praxe totiž mnohdy ukáže nejen potřeby školy, kde působí, ale především to, co je nejvíc zajímá.

„Opakovaně se setkáváme s tím, že programy celoživotního vzdělávání volí kolegové, kteří až v průběhu praxe zjistí, kterému předmětu chtějí věnovat svůj čas a energii. Vzpomínám si na jednoho pedagoga, který absolvoval učitelství matematiky a fyziky, ale až po nástupu do školy se rozhodl, že by rád učil také češtinu. V rámci programů celoživotního vzdělávání ji pak začal jako svůj třetí aprobační předmět studovat,“ doplňuje proděkan.

Přijímací řízení se letos, kvůli jarní koronakrizi a posunutí termínů zkouškového období na Masarykově univerzitě, uzavírá 15. září. Zájemci podávají on-line e-přihlášku a přijímací testy dělají pouze do oborů spojených s anglickým jazykem, které budou letos probíhat on-line formou.

„Přijímací řízení jsme posunuli s ohledem na čerstvé absolventy vysokých škol, kteří státní závěrečnou zkoušku skládají až v těchto dnech, ale i s přihlédnutím k situaci na školách, v nichž se učitelské sbory mnohdy potkávají v plném počtu až po měsících vynucených omezení. Na naši fakultu se tak stále ještě mohou hlásit ti, kteří to z různých důvodů prostě dřív nestihli,“ dodává Kroča.

V programech celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU aktivně studuje asi 1500 lidí. Fakulta každý rok přijímá čtyři sta až pět set nových účastníků. Náklady spojené se studiem si účastníci hradí sami.

Hlavní novinky