Přejít na hlavní obsah
Nová budova Simulačního centra LF MU uzavírá východní konec kampusu.

Unikátní Simulační centrum LF MU přivítalo první studenty

Začala fungovat nová pětipatrová budova SIMU v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity. Učit se v ní budou studenti prvních ročníků všeobecného a zubního lékařství.

Výjimečnou situaci zažijí letos studenti studijních programů všeobecné lékařství a zubní lékařství. Budou první, kteří začnou využívat prostory nově vybudovaného Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) a otestují také nový přístup k výuce.

„Simulační centrum představuje snížení závislosti klinických oborů na výukové kapacitě nemocnic. Vnímám ho jako naprosto zásadní doplněk ke spektru moderní výuky na lékařské fakultě a jako naprosto výjimečný projekt nejen v rámci České republiky. Navíc v ‚době koronavirové‘ význam SIMU výrazně narůstá, protože se zde otevírají další výukové možnosti, než je tradiční kontakt s pacienty v nemocničním prostředí. Projektem SIMU nicméně strategický výhled univerzity nekončí. Naší další ‚metou‘ je rozvoj farmaceutických oborů a zejména pak rozvíjení synergického potenciálu mezi přírodovědnými a medicínskými obory právě v této oblasti,“ uvedl k otevření SIMU rektor MU Martin Bareš.

V Evropě unikátní projekt proměnil východní konec bohunického kampusu. Vyrostla tam pětipatrová budova, v níž se skrývá celá simulační nemocnice. Téměř miliardová investice znamená zásadní zapojení simulačních metod do vzdělávání budoucích lékařů, zubařů i dalších zdravotnických profesí.

„SIMU není jen nová budova, jeho hlavní přínos je v nových možnostech vzdělávání spočívajících v zavedení výukových metod, které podporují aktivní učení, zlepšení komunikačních a rozhodovacích dovedností a týmové spolupráce,“ řekl děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko s tím, že díky tomuto projektu by se studenti v podstatě všech zdravotnických oborů měli naučit co nejlépe pracovat s pacientem ještě před tím, než se dostanou k těm skutečným nemocným lidem.

„Především kvůli zkracující se době hospitalizací a rostoucí neochotě pacientů, aby se na jejich ošetřování podíleli studenti, se budoucí medici v rámci svých povinných praxí stále hůř dostávají do kontaktu s konkrétními diagnózami. Nově pojatá výuka podpořená velmi moderním a rozsáhlým technickým zázemím jim tak umožní natrénovat si řešení různých situací, včetně rozhodování pod časovým tlakem, ale zároveň bez rizika, že ublíží pacientům,“ zdůraznil význam simulačního centra jeho ředitel Petr Štourač.

Součástí SIMU je i kompletní operační sál.

V SIMU na studenty čeká kompletní portfolio metod simulační medicíny. Od zdánlivě jednoduchých počítačových simulací s nízkou mírou věrnosti, tedy takzvaných virtuálních pacientů, přes trenažéry nácviku manuálních dovedností, až po takzvané pokročilé pacientské simulátory, které mohou reagovat podobně jako běžné lidské tělo.

Každá pomůcka i simulovaný proces mají své dané místo v osnovách studijních programů, které v souvislosti se projektem prošly zásadní obměnou a reakreditací. Výuka v simulačním centru se bude týkat všech ročníků od prvního až po šestý. Jako první si studium a práci v něm vyzkouší studenti první pomoci z programu všeobecného lékařství a budoucí zubaři.

Jejich starší kolegové, kteří si už práci se simulacemi při různých příležitostech vyzkoušeli, jim mohou trochu závidět. „Určitě by pro nás bylo přínosné, kdybychom v řadě předmětů v prvních ročnících měli takové pomůcky a zázemí,“ říkají studenti čtvrtého ročníku všeobecné medicíny Anna Kouřilová a Václav Vávra, kteří se spolu s dalšími zapojí do výuky na straně lektorů. V uplynulém roce prošli řadou workshopů a také závěrečnou zkouškou a mohou tak učit své mladší kolegy, jak profesionálně poskytovat první pomoc. „Bude to víc praktické, záživnější a našim kolegům to určitě přinese víc než pouhý teoretický výklad,“ slibuje prvákům další ze studentských lektorů Hana Záhumenská.

V SIMU studenty velké přednášky ani nečekají, tyto formy výuky už jsou převedeny do online prostředí. Nové centrum naopak poskytne možnost pracovat v malých pěti až šestičlenných skupinkách, diskutovat o správném postupu a řadu věcí si vyzkoušet na různých typech simulátorů.

Patří mezi ně například virtuální pacienti, což jsou ve skutečnosti algoritmy, na nichž si studenti cvičí rozhodování v klinických situacích. „Na lékařské fakultě je jedna z největších sbírek virtuálních pacientů na světě. Pro akutní medicínu jich u nás existuje 125 a máme i desítky komplexnějších algoritmů například pro farmakologii, psychiatrii či interní lékařství. Všechny jsou v češtině, slovenštině a angličtině,“ popisuje ředitel SIMU Petr Štourač.

Základní dovednosti jako šití, zajišťování dýchacích cest nebo laparoskopické zákroky si studenti zase vyzkouší na trenažérech a čeká je i práce s nejpokročilejšími typy pacientských simulátorů, které umí reagovat na jednotlivé zdravotnické intervence, například podání léků, stejně jako živý organismus. Navíc disponují fyziologickými funkcemi, umí se potit, modrat při dušení nebo na studenty mluvit.

V SIMU je i plně vybavený urgentní příjem včetně sanitního vozu RZP a heliportu, dva operační sály, jednotka intenzivní péče, porodní sál a standardní nemocniční pokoje. Studenti si tak během studia vyzkouší vše, s čím se mohou potkat v reálné nemocniční praxi. Tedy od přijetí pacienta do péče až po jeho ošetřování.

„Simulace chceme zavádět všude tam, kde to dává smysl. Cílem je mimo jiné studenty motivovat, aby zjistili nejen, co by je mohlo bavit, ale také pro co mají talent. Není totiž nic horšího, než když člověk těsně před atestací zjistí, že si vybral specializaci, pro kterou nemá předpoklady. Může to být jemná motorika, trojrozměrná představivost či komunikační dovednosti. Věříme, že budeme umět studentům říct, že jim něco objektivně jde lépe nebo hůře díky tomu, že si to vyzkouší,“ připomíná Štourač další výhody inovované výuky.

S tou jde ruku v ruce i hodnocení. Po každé simulaci bude studenty čekat podrobná zpětná vazba neboli debriefing s vyhodnocením a rozborem toho, jak situaci zvládli, v čem si vedli dobře a v čem naopak hůře.

Aby nové způsoby práce i hodnocení dobře zvládli, museli řadou školení u zahraničních odborníků i domácích kolegů projít také pedagogové lékařské fakulty. Stejně jako se budou na výuku intenzivně připravovat oni, budou totéž očekávat i od studentů. Na výklad teorie totiž není při simulacích čas, kdo nepřijde dobře teoreticky připravený, bude mít při napodobení reálného výkonu velkou nevýhodu.

Cílem zavádění simulačních technik do výuky mediků a dalších zdravotnických profesionálů nicméně není zcela nahradit kontakt se skutečným pacientem. Bez toho se výuka neobejde. Simulace ale pomohou tomu, aby studenti byli lépe vybaveni dovednostmi a znalostmi. Aby neměli strach, že při klinické praxi udělají chybu, anebo ublíží pacientovi.

Podívejte se na prostory SIMU.

Budova má simulovaný urgentní příjem.
Z velína ovládají urgentní příjem technici interaktivní výuky.
Studenti si prakticky vyzkouší řadu dovedností - například laparoskopii na trenažéru.
V moderní budově je i příjemné zázemí pro pauzy mezi výukou.
Na výuce se budou podílet také studentští lektoři.
Na studenty čekají rozličné pacientské simulátory.
Na simulátorech si budou studenti trénovat různé úkony a vyšetření.
Nasimulovat jde v SIMU i celá operace v četně přípravy.

Vybudování Simulační centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavní novinky