Přejít na hlavní obsah

Pane kolego, nemůžete udělat pár kroků?

Image Kromě smyslově postižených, kterými jsme se zabývali v minulých dílech seriálu, studuje na Masarykově univerzitě také více než šedesát studentů s lehčím či těžším postižením pohybového ústrojí – jsou to lidé například po úrazu míchy, dětské mozkové obrně, s vrozeným rozštěpem páteře nebo trpící nervosvalovými onemocněními. Takto postižení využívají k pohybu opor různého typu nebo mechanický či elektrický vozík.Bariéry nejsou jen schody

Laik si pod bariérou bránící osobám s pohybovým postižením ve studiu představí na prvním místě nevyhovující architektonickou přístupnost budov. Do oblasti pohybového postižení může ale spadat široká škála dalších speciálních potřeb, které se odvíjejí od míry nebo příčiny postižení vašeho kolegy. Jiné potřeby má spolužák, který se ocitl na vozíku v průběhu života, a jiné ten, jehož handicap je vrozený a zahrnuje například i postižení rukou. Z hlediska architektonické přístupnosti budov Masarykovy univerzity je plně bezbariérový nově vybudovaný a stále se rozšiřující univerzitní kampus. Bariérovost fakult fungujících v moderních nebo v rekonstruovaných prostorách byla dodatečně odstraněna pomocí schodišťových plošin. V historických budovách Filozofické a Pedagogické fakulty, které zatím neprošly úplnou generální rekonstrukcí, stále zbývají části bez uspokojivého přístupu. Na rekonstrukcích, které tento stav změní, se ale neustále pracuje. Pro těžce pohybově postižené studenty je dále k dispozici pět bezbariérových pokojů na kolejích Vinařská a Sladkého.

Plně bezbariérový je zejména nově vybudovaný a stále se rozšiřující univerzitní kampus. Foto: Archiv Teiresiás.
Plně bezbariérový je zejména nově vybudovaný a stále se rozšiřující univerzitní kampus. Foto: Archiv Teiresiás.

Jak studuje pohybově postižený kolega
Středisko Teiresiás zajišťuje pohybově postiženým studentům osobní asistence. Mezi ty patří pomoc se zajištěním dopravy, kdy koordinátor monitorující aktuální dopravní situaci podle požadavku studenta naplánuje trasu a vyhledá vhodné nízkopodlažní spoje, dále doprovody na výuku a zpět a asistence při pohybu v budovách univerzity – v odůvodněných případech také během pobytu na kolejích. Zároveň středisko zajišťuje případnou individuální úpravu studijních podmínek, tedy individuální výuku, e-learning nebo zapisovatelské služby, a nabízí také kompenzační pomůcky, jako je počítač vybavený hlasovým ovládáním, upravenou klávesnicí, speciální myší nebo protetickým prstem.

Kolega je pod schody, ale plošina nefunguje

Zeptejte se kolegy, zda nepotřebuje pomoc, případně zda můžete přivést někoho, kdo by pomoc zajistil. Můžete také k řešení problému nabídnout své ruce. Nezapomínejte ovšem, že váš kolega ví ze zkušenosti sám nejlépe, jak kterou bariéru překonat, a se svými návrhy se nevnucujte.

Mohu coby zdravý student používat toalety pro hendikepované?

Toalety pro hendikepované jsou na MU většinou volně přístupné. V případě, že je chcete použít, je nicméně dobré si uvědomit, že zatímco vy máte na výběr z dalších kabinek nebo jiných toalet na patře, váš pohybově postižený kolega je limitován skutečností, že adaptovaná toaleta je často jen jedna. Pokud tedy použijete toaletu určenou hendikepovaným, zbytečně dlouho se tam nezdržujte.

Příště: Studium s poruchami učení

Rubrika je připravována Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky MU (zkráceně Teiresiás) ve spolupráci s redakcí muni.cz. Více informací o životě pohybově postižených můžete najít na webových adresách: www.ligavozic.cz, www.paracentrum-fenix.cz, www.teiresias.muni.cz.

Hlavní novinky