Přejít na hlavní obsah

Studenti opět mohou nominovat nejlepší pedagogy

Masarykova univerzita každý rok oceňuje vynikající pedagogy. Nominace od studentů se už sbírají.

Slavnostní předání cen pro vynikající pedagogy ze září roku 2019. Zleva Valdemar Švábenský, Robin Pěnička (v zastoupení převzal cenu za Martina Čutu), rektor Martin Bareš a Jan Šerek.

Studentské nominace na Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy se sbírají dvakrát za rok. Pro následující ročník soutěže se uskutečnil první sběr nominací v jarním semestru a nyní, v probíhajícím podzimním semestru, bude druhý sběr nominací do soutěže probíhat v období od 4. do 29. ledna 2021. 

Ve zmíněné kategorii je cílem ocenit kvalitní pedagogickou činnost zaměstnanců Masarykovy univerzity. Záměrně jsou proto posuzovány pouze pedagogické aktivity nominovaných. Oceňují se celkem tři pedagogové podle zaměření jejich činnosti. Vítězové soutěže ve všech kategoriích budou vyhlášeni a převezmou ocenění v rámci akademického svátku Dies academicus. 

Student může za každé své studium nominovat jednoho až tři pedagogy, každého pedagoga může nominovat právě jednou. Každý student, který se do aktivity zapojí, může být zařazen do soutěže o atraktivní ceny. Vybráni budou tři studenti na každé fakultě. 

Každoročně se oceňují také nejlepší pedagogové z řad studentů. Na Ceny Studentské komory AS MU za studentský podíl na výuce je možné nominovat držitele také od 4. do 29. ledna 2021.

Kromě ocenění pro vynikající pedagogy rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlásil soutěž i v dalších kategoriích. Tradičně to bude například Cena za významný tvůrčí a umělecký počin, sportovní výkon, mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži, mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let, dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu a inovace ve výuce. Cenu dostanou také vynikající studenti magisterských a doktorských studijních programů, předána bude i cena za vynikající disertační práci, aktivní rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví.

Hlavní novinky