Přejít na hlavní obsah

Startují Červená i Modrá etapa výstavby UKB

ImagePo dokončení a říjnovém slavnostním otevření první etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), pavilonů Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií, připravuje Masarykova univerzita zahájení realizačních prací na dalších dvou etapách, kterými jsou výstavba první části Akademického výukového a výzkumného areálu (tzv. Modrá etapa) a vybudování technické infrastruktury v areálu kampusu (Červená etapa).

„Na základě výsledků otevřených zadávacích řízení byly veřejné zakázky na generální dodávky uvedených etap v souladu s doporučeními hodnotících komisí jmenovaných ministryní školství a vládou České republiky přiděleny akciové společnosti IMOS Brno, která bude realizovat Červenou etapu, a sdružení ŽS Brno, a. s., a Obrascón Huarte Lain, S. A., Madrid, které bude dodavatelem Modré etapy,“ uvedl kvestor MU Ladislav Janíček.

V areálu budou cyklostezky
V rámci Červené etapy proběhne rozsáhlá rekonstrukce komunikační sítě v oblasti kampusu, zejména ulic Kamenice a Netroufalky. Ulice Kamenice bude přebudována na čtypřoudovou silnici vedoucí od budovy MORFO přes kampus až k dálničnímu přivaděči. Na křižovatce obou zmíněných ulic vznikne kruhový objezd. Mezi ulicemi Jihlavská a Kamenice bude silniční síť doplněna o novou komunikaci napojenou novými rampami na dálniční přivaděč. Na ulici Netroufalky, přibližně v místě stávající trolejbusové zastávky, bude postaven nový dopravní terminál, sloužící jak UKB, tak Fakultní nemocnici Bohunice. Podél ulice Kamenice povede cyklistická stezka, pro jízdu na kole budou také uzpůsobeny komunikace uvnitř samotného areálu kampusu.

Tato etapa dále zahrnuje vybudování vodovodních přípojek a kanalizačního sběrače v délce 2 250 metrů ve směru do Pisárek, výstavbu centrálního parkoviště pro kampus a také veřejného osvětlení v celém areálu. Náklady Červené etapy, která má být dokončena v roce 2007, se předpokládají ve výši zhruba 340 miliónů korun, z toho 300 miliónů bude hrazeno z příspěvku města Brna na výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice.

Image
Plán areálu UKB po zapracování projektových změn, ke kterým došlo v návaznosti na červencové poskytnutí dodatečné dotace MŠMT ve výši 1,2 miliardy korun, pokrývající zvýšení nákladů na výstavbu kampusu. V důsledku projektových úprav dojde pravděpodobně také ke sloučení posledních dvou etap výstavby (na obrázku označené jako AVVA II a III) do jediné, jejíž výstavba by měla být zahájena počátkem roku 2007 a ukončena v září 2008. Vizualizace: A PLUS Brno, a. s.

Další pavilony pro LF a PřF
V prvních měsících nového roku se rovněž rozběhne stavba Akademického výukového a výzkumného areálu (AVVA), který představuje vlastní „srdce“ kampusu. V rámci Modré etapy výstavby, jejíž náklady se pohybují okolo 1,25 miliardy korun včetně DPH, vyroste na prostranství těsně sousedícím s již dokončeným areálem ILBITu šest čtyřpodlažních pavilonů, sloužících pracovištím Lékařské fakulty (druhá část Biologického ústavu, Biochemický ústav, Ústav patologické fyziologie) a Přírodovědecké fakulty (katedra biochemie, katedra organické chemie, katedra anorganické chemie, společné výukové laboratoře), dále Informační centrum, jež by měli v budoucnu využívat i studenti Fakulty sportovních studií, a nezbytné technické zázemí (objekty vrátnice, energetického centra a zvířetníku). Celková čistá užitková plocha objektů budovaných v Modré etapě pro Lékařskou fakultu činí 3 340 m2, pro Přírodovědeckou fakultu pak 5 270 m2. Po dokončení této etapy v létě 2007 vzniknou pracoviště pro zhruba 160 zaměstnanců Masarykovy univerzity a výukové prostory pro více než 1 400 studentů. Výstavba AVVA je, tak jako v případě ILBITu, součástí Programu rozvoje MU, jehož financování kombinuje prostředky státního rozpočtu, úvěr od Evropské investiční banky a vlastní zdroje Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky