Přejít na hlavní obsah

Od 10. května mohou na praktickou výuku studenti všech ročníků

Krizový výbor Masarykovy univerzity potvrdil s ohledem na aktuální epidemickou situaci fungování MU ve žlutém stupni univerzitního semaforu a rozhodl o dalším rozvolnění.

Masarykova univerzita.

Od pondělí 10. května se mění opatření týkající se praktické výuky a zkoušek. Stále platí, že tato nová pravidla a provoz na univerzitě se i nadále budou řídit platnými vládními nařízeními.

Výuka zůstává převážně v online podobě. Prezenční praktická výuka bude aktuálně od 10. května umožněna studentům všech ročníků. V prezenční výuce budou pokračovat také studenti všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a též studenti vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchově. Uvedená kontaktní výuka se může odehrávat ve skupinách o nejvýše 25 lidech za dodržení ochranných opatření.

V online režimu zůstává výuka na Fakultě sociálních studií, Ekonomicko-správní fakultě, Fakultě informatiky a Právnické fakultě. Na ostatních fakultách rozhodují o konání prezenční výuky v konkrétních programech děkani. Sledujte proto informace na webových stránkách své fakulty.

Studenti, kteří mají prezenční výuku, se musí každých sedm dní podrobit testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.

Povinnost testování platí také pro prezenční účast na zkouškách, kolokviích a zápočtech, která je možná s rozestupy minimálně 1,5 metru a podle platné legislativy.

Testy jsou povinné i pro studenty ubytované na kolejích.

Prezenční formou se mohou konat i přijímací zkoušky. Uchazeči musí dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru, mají povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 ne starším než 7 dní (s obvyklými výjimkami dle legislativy) a mít nasazen respirátor minimálně třídy FFP2.

Všechny potřebné informace a odkazy na příslušná nařízení jsou a jejich aktualizace budou od příslušného data dostupné v univerzitním eskalačním semaforu.

Hlavní novinky