Přejít na hlavní obsah

Stěhování FSS: otázky pro děkana Ladislava Rabušice

Fakulta sociálních studií se stěhuje z prostor, které obývá relativně krátkou dobu - od svého vzniku v roce 1998. Není vám líto opouštět rekonstruované budovy na Gorkého a Jaselské ulici, ve kterých se fakulta, s trochou nadsázky, sotva zabydlela?
Je a není. Každý, kdo si jednou vybudoval své první hnízdo, si asi dobře pamatuje na jistý pocit smutku a melancholie, když ho opouštěl. Ale takový je život. Sociologové a ekonomové volají po tom, aby se česká populace stala flexibilnější a mobilnější, nemůžeme tedy ani my, když to náš vývoj potřebuje, konzervativně zůstat sedět na místě a nepohnout se. Američané se ve svém privátním životě stěhují, pokud se pamatuji, v průměru každých pět let, a my už sedíme na jednom místě osmý rok... Já vím, že my jsme instituce, takže toto srovnání poněkud kulhá, ale jde o tu mentalitu.

Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Nová budova na Joštově je větší než dosavadní působiště FSS. Rozšíří se úměrně tomu i studijní, pedagogická a vědecká kapacita fakulty? Plánujete vznik dalších studijních oborů, kateder a výzkumných pracovišť?
Na prosté metry čtvereční si určitě polepšíme, neboť celková plocha se nám zvýší 2,7krát. Počet pracovních míst se ale zvětší pouze 1,6krát, a to je rozhodující. Samozřejmě, že většímu prostoru přizpůsobujeme své aktivity. Navyšujeme počty studentů, ale úměrně k tomu musíme také nabírat i nové učitele, abychom udrželi rozumný poměr počtu studentů a učitelů - to kvůli kvalitě výuky, která je u nás založena na průběžné práci v semestru a na zpětné vazbě, kterou studenti od svých učitelů dostávají. Nová budova nám také umožní usadit naše nové výzkumné pracovníky. Díky úspěchu v soutěži MŠMT o výzkumné záměry a jejich finančním dotacím - do soutěže jsme podali tři projekty a všechny tři uspěly - jsme výrazně navýšili naši výzkumnou kapacitu, takže nyní má de facto každá katedra svůj výzkumný ústav. Když jsme se teď opětovně s tajemníkem Vojtěchem Mošťkem dívali na dislokaci našich kateder a ústavů na Joštově, běhal nám trochu mráz po zádech. Budova je v podstatě naplněna, a to ještě chceme uspokojit požadavky našich studentů na prostory pro studentskou spolkovou činnost. Rozhodně si nestěžuji. Pouze konstatuji fakta.
Ale abych nezapomněl na první část vaší otázky. Struktura našich studijních programů je v podstatě uzavřena, nyní jde o to, abychom dále zlepšovali kvalitu výuky. Rozšíříme interaktivní formy výuky, více využijeme možnosti e-learningu a díky vědeckému zaměření našich učitelů budeme studentům nadále přednášet nejnovější výsledky našeho bádání, jak se na výzkumnou fakultu sluší.

Projeví se změna sídla fakulty i na úrovni kvality studijního prostředí? Nebudou se již studenti dostávat do situací, kdy se nevejdou do přeplněných poslucháren nebo počítačových pracoven?
Nějakou dobu budeme ještě v posluchárnách stísněni, neboť přinejmenším v akademickém roce 2005/2006 bude naše dvě největší posluchárny, každá s kapacitou dvě stě míst, využívat Lékařská fakulta - je to džentlmenská dohoda mezi LF a FSS, neboť LF zatím nemůže jít do prostor budovaných v bohunickém univerzitním areálu. Takže posluchárny mohou být dočasně přeplněny. Co se týče počítačových pracoven, míst nebude na žádné fakultě nikdy tolik, aby byli uspokojeni všichni zájemci. Dosud jsme měli na FSS u počítačů ve fakultních počítačových pracovnách 28 míst, nyní budeme mít 50 míst. Vedle toho na Joštově ulici vznikne na katedře žurnalistiky další specializovaná počítačová pracovna s 24 počítači. Také bude modernizováno a rozšířeno DTP studio. Počet PC v knihovně se zvýší ze současných deseti určených pro práci s multimédii a vyhledávání v katalogu a práci s informačními zdroji na nejméně 27. Ale zase se zvýší počet studentů. Naši studenti mají bohužel velkou nevýhodu v tom, že při plnění svých úkolů ve výuce z týdne na týden musí pracovat se specifickým software pro sociální vědy: například pro analýzu kvantitativních i kvalitativních dat nebo pro vyrábění novin a pro práci s digitálními médii masové komunikace, která máme licenčně zakoupena pouze pro naše počítače. Nadějí je ovšem klesající cena notebooků. Jsem přesvědčen o tom, že v blízké budoucnosti se problém míst v počítačových učebnách vyřeší prostě tím, že studenti budou mít své vlastní přenosné počítače. A FSS je již nyní pokryta signálem WiFi, což bude pochopitelně i na Joštově, takže každý se bude moci napojit do počítačové sítě MU a využívat služeb, které tato síť poskytuje.

Nová budova FSS má být striktně nekuřácká. Jedná se o čistě technický problém, anebo jde o výraz obecného postoje vedení fakulty k této otázce?
Já spolu s vedením FSS chci umožnit našim studentům a zaměstnancům pracovat v kvalitním a zdravém životním prostředí. Striktně nekuřácké prostředí je tedy výrazem našeho postoje.

Lze říci, že umístění Fakulty sociálních studií ve větších a reprezentativnějších prostorách je symbolem stoupající prestiže sociálních věd v české společnosti?
Ne, takto to říci nelze. O tom, že naším sídlem bude budova na Joštově ulici, bylo rozhodnuto již na počátku 90. let, kdy nás tehdejší rektor MU prof. Eduard Schmidt vyzval, abychom začali realizovat jeho myšlenku, že každá pořádná univerzita, která pěstuje sociální vědy, musí pro ně mít i samostatnou fakultu. A názor, že se jedná o prostor reprezentativnější? Budovy na Gorkého a Jaselské jsou velmi hezké a pokud si někdo pamatuje, jak vypadaly poté, kdy je VUT přepustilo univerzitě, tak jsou skutečně zázrakem. Renovovaná budova na Joštově je krásná a její rekonstrukce odpovídá erudici našich architektů a možnostem stavebních technologií počátku 21. století. Takže souvislost, kterou naznačujete, zde není. Nicméně pravdu máte v tom, že sociální vědy si v Česku skutečně postupně svou pozici vylepšují - a nic na tom nemění nejnovější fakt, že Rada pro výzkum a vývoj nezařadila sociální vědy mezi prioritní programy, které česká vláda hodlá přednostně financovat. Existují i jiné grantové příležitosti, které nám dávají možnost produkovat o české společnosti významné a užitečné informace. Jsem rád, že mohu poněkud neskromně konstatovat, že velkou měrou se o tuto zvyšující prestiž zasloužily právě výsledky pedagogické a badatelské práce pracovníků FSS.

Hlavní novinky