Přejít na hlavní obsah

CEITEC slaví deset let

Ambiciózní sen na papíře se zhmotnil do úspěšného brněnského vědeckého centra s mezinárodním renomé.

Výzkumné pracoviště MU CEITEC

Před deseti lety – přesněji 6. června 2011 - byl oficiálně schválen projekt Středoevropského technologického institutu CEITEC. Skupina nadšenců pro vědu tehdy měla ambiciózní sen založit v Brně multidisciplinární centrum vědecké excelence, které by propojilo nejlepší vědecké týmy z šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí a přilákalo do Brna zahraniční vědecké talenty. Všechno přitom začalo ještě o rok dřív podáním projektové žádosti, kdy byl CEITEC jen velkou hromadou papírů, které však obsahovaly zmíněný propracovaný plán zdejší vědecké komunity.

A dnes je CEITEC nejen významným vědeckým centrem v regionu, který disponuje moderními budovami a laboratořemi, ale postupně se stává i respektovaným mezinárodním hráčem na poli vědy. „CEITEC si za deset let existence dokázal vybudovat silné renomé. Ale ve vědě platí jedno trochu kruté pravidlo: jste jen tak dobří jako váš následující objev, na minulost se moc nehraje. Proto je třeba neusnout na vavřínech a stále posouvat CEITEC a jeho vědu na evropskou špičku novými objevy, publikacemi a výchovou vědeckých hvězd budoucnosti,“ uvedl ředitel konsorcia CEITEC Pavel Tomančák.

Institut se zaměřuje především na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. Jeho multidisciplinární povaha a míra, do jaké jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů, nanotechnologií a kybernetiky, z něj dělá první výzkumné centrum svého druhu v Česku.

Výzkum se v institutu odehrává v osmi oblastech: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

Konsorcium CEITEC zaměstnává zhruba 1 400 lidí z více než 45 zemí světa, kteří nyní pracují na téměř třech stovkách vědeckých projektů. Vědci a vědkyně každoročně vydávají zhruba pět stovek odborných publikací, z nichž více než polovina vychází v nejlepších oborových světových časopisech.

Výzkumné týmy spolupracují s prestižními univerzitami a výzkumnými instituty z celého světa a posouvají hranice lidského poznání v oblastech, které se přímo odrážejí na kvalitě lidského života a zdraví. Vědci a vědkyně se zabývají technologiemi budoucnosti, jako jsou například moderní metody editování genomu, molekulární stroje, nebo sofistikovaným výzkumem struktury virů a bakterií až na úroveň jednotlivých atomů. Jejich výsledky pomáhají zlepšovat diagnostiku a léčbu rakoviny, Alzheimerovy choroby, klíšťové encefalitidy a mnoha dalších chorob. Výzkum se odehrává ve dvanácti špičkově vybavených sdílených laboratořích, které disponují nejmodernějšími technologiemi. Špičkové instrumenty jsou zde přístupné nejen vědcům z centra CEITEC, ale také externím uživatelům z akademického i soukromého sektoru. Vybavení, které má CEITEC k dispozici, by však bylo k ničemu bez vysoce kvalifikovaných a motivovaných lidí, které centrum CEITEC zaměstnává.

Výzkumné týmy navíc opakovaně vítězí v národních i mezinárodních grantových soutěžích a získávají tak peníze na další bádání. A neopomínají ani společenskou roli výzkumu a věnují se také popularizaci vědy. Pravidelně se tak objevují v médiích a informují veřejnost o svých nejnovějších objevech. CEITEC také bude s brněnskou biotechnologickou firmou Photon System Instruments reprezentovat českou vědu na letošní světové výstavě EXPO 2021 v Dubaji.

Brněnský institut se zasazuje i o výchovu nové generace mezinárodně konkurenceschopných vědců a vědkyň, protože dnešní společnost se bez vědy neobejde, což ukázala i současná koronavirová pandemie. Doktorandi a doktorandky studující v mezinárodní CEITEC PhD School tak mají přístup do moderně vybavených laboratoří a ke vzdělávání v mezioborové vědecké komunitě probíhajícím v angličtině. Pyšní se také autorskými publikacemi v impaktovaných časopisech, vítězstvími v národních i mezinárodních soutěžích a prestižními stipendii.

Ambice institutu však sahají ještě výš. Centrum nedávno vytyčilo novou strategii s cílem stavět na současných silných stránkách institutu a kombinovat je s příležitostmi brněnského vědecko-technologického ekosystému, který produkuje více než třetinu celosvětové produkce elektronových mikroskopů. Dalším cílem institutu je pak stát se předním evropským lídrem v oblasti základního výzkumu živých a materiálových věd, proslulým svými objevy.

Hlavní novinky