Přejít na hlavní obsah

Ke studiu na MU letos nenastoupila šestina přijatých

Masarykova univerzita na konci října uzavřela statistiky týkající se počtu studentů přijatých a zapsaných do prvních ročníků studijních programů. Počty uchazečů přijatých ke studiu do bakalářských a magisterských programů se každoročně liší od počtu těch, kteří ke studiu opravdu v následujícím akademickém roce nastoupí. V akademickém roce 2004/2005 se z celkového počtu přijatých studentů ke studiu nezapsala pětina (2.022), v roce 2005/2006 pak šestina (1.983) všech přijatých studentů.
„Tento rozdíl se již několik let pohybuje okolo dvou tisíc,“ komentoval údaje vedoucí studijního odboru rektorátu MU Jiří Nantl. „Způsobují to hlavně přírodovědné obory, protože po nich není tak vysoká poptávka jako v případě humanitních a uchazeči se tak mohou dostat hned na několik škol,“ uvedl Nantl.

V případě doktorského studia většinou počet přijatých studentů odpovídá počtu studentů následně ke studiu zapsaných. Z 663 studentů přijatých k doktorskému studiu v akademickém roce 2005/2006 se zapsalo do prvního ročníku 647 doktorandů, z nich nejvíce na Lékařskou (169), Filozofickou (142) a Přírodovědeckou (135) fakultu.

Do bakalářského a magisterského studia byla z 37.282 uchazečů o studium na MU (při celkovém počtu 53.992 přihlášek) ke studiu v roce 2005/2006 přijata přibližně třetina. Navzdory tomu, že počet uchazečů o studium v akademickém roce 2005/2006 oproti roku 2004/2005 klesl o více než jeden tisíc (1.132), počet přijatých naopak o zhruba stejný počet vzrostl. Nejvíce studentů se jak v roce 2004, tak v roce 2005 hlásilo na Právnickou fakultu, která je suverénně nevýběrovější fakultou MU – procento přijatých zde letos činilo 13%; na v pořadí druhou Fakultu sociálních studií se dostalo 23% uchazečů. Relativně nejmenší rozdíl mezi přihlášenými a přijatými vykázala Fakulta informatiky, kde bylo do prvního ročníku přijato 65% uchazečů.

Ze statistik vyplývá také další, byť nevelký nárůst v celkovém počtu studentů Masarykovy univerzity. V akademickém roce 2004/2005 měla Masarykova univerzita 30.213 studentů diplomových forem studia (včetně PGS), zatímco v letošním akademickém roce se tento počet zvýšil na 30.772. Prvenství v počtu studentů si drží Filozofická fakulta (7.308), s odstupem následovaná Pedagogickou fakultou (5.253). Nejméně studujících (1.199) má nejmladší fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta sportovních studií.

Image

Hlavní novinky