Přejít na hlavní obsah

Rektor a děkani MU: Doporučujeme očkování, důvěřujeme vědě

Masarykova univerzita zveřejňuje společnou výzvu k nepodcenění očkování.

Očkování proti koronaviru probíhá v Brně na několika místech.

V očkování spatřují rektor a děkani fakult Masarykovy univerzity potenciál pro normální fungování společnosti. Vědecká a řádně oponovaná data o přínosnosti a potřebnosti očkování považují za průkazná a nezpochybnitelná.

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity
Po prodělané nemoci Covid-19 a po konzultaci svého zdravotního stavu s odborníky jsem se i já dnes rozhodl absolvovat očkování proti koronaviru. A to na klinice SurGal, se kterou Masarykova univerzita při očkování svých zaměstnanců spolupracuje. Naši vědci a výzkumníci potvrzují, že zvládnout epidemii můžeme jen proočkováním celé populace a dosažením takzvané kolektivní imunity. To je také důvod, proč bych rád vzkázal všem těm, kdo mají pochybnosti o významu vakcinace, aby neváhali a aby se nechali očkovat. Jak ve vlastním zájmu, tak i v zájmu svých rodin, přátel, kolegů a všech svých spoluobčanů.

Martin Škop, děkan Právnické fakulty
Je obtížné doporučovat očkování, protože si nedovedu představit, krom výjimečných případů, proč se neočkovat. V současné době bychom se měli snažit snižovat riziko, k čemuž očkování slouží. Je to jeden z mála kroků, který udržuje solidaritu, i s těmi, kteří se očkovat nemohou, a vyjadřuje sounáležitost s ostatními lidmi. Když se nechám očkovat, vyjadřuji nejen zájem o své zdraví, ale také o zdraví ostatních – minimálně tím, že snížím pravděpodobnost, že je nakazím. Proto doporučuji očkování, je to výraz odpovědnosti každého člověka, který se očkovat může.

Martin Repko, děkan Lékařské fakulty
Jak se ukazuje, tak zvládnutí pandemie je možné několika cestami a očkování je jednou z nich. Očkování zná medicína dlouhá léta a nové varianty vakcín navíc ukazují, jak je důležitý výzkum na poli medicíny. Jsem přesvědčen, že vakcinací umožníme nám všem návrat do normálního fungování.

Tomáš Kašparovský, děkan Přírodovědecké fakulty
Při dostatečné proočkovanosti společnosti je velká naděje, že se covid změní v sezónní chřipku a nebudou nutná restriktivní opatření z tohoto a minulého roku. Bez očkování je velmi pravděpodobné, že získání kolektivní imunity by trvalo mnohem déle. A očkování je tedy důležité proto, abychom se mohli vrátit k normálnímu fungování společnosti. 

Milan Pol, děkan Filozofické fakulty
Jako laik se spoléhám na informace a doporučení respektovaných zdravotnických institucí a vychází mi z nich jasná zpráva. Pokud mohu očkováním ochránit zdraví a život svůj i svého okolí, rád tuto příležitost využiji. Koneckonců, nedávno jsem zblízka viděl, co covid-19 umí. Šířeji pojato, očkování považuji v této nejisté době za jeden z kroků, kterým snad můžeme napomoci tomu, aby se život společnosti vrátil v dohledné době do normálu. To se týká i fakultního, respektive univerzitního života. Samozřejmě si nemyslím, že jsou věci černobílé. Před lety jsem celkem důkladně studoval alternativní pedagogické směry a jejich ideové zázemí. A znám také skepsi některých vůči tradiční medicíně. Já však v dnešní situaci jednoznačně volím očkování.   

Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty
Možnost, že se vysokoškolští pedagogové mohou registrovat též jako prioritní skupina, jsem velice uvítal. Když jsem pak krátce po zaregistrování získal termín očkování a celou proceduru vyzkoušel na vlastní kůži, měl jsem velkou radost, že systém je opravdu funkční. Nadšen jsem byl i z velkého počtu dobrovolníků, též našich studentských, kteří v očkovacím centru na brněnském výstavišti pracují. V očkování vidím jedinou rozumnou cestu pro návrat do normálního života a přál bych si, abychom dosáhli co nejdříve potřebného kritického počtu očkovaných nejen uvnitř naší univerzity.

David Vetchý, děkan Farmaceutické fakulty
Očkování je zatím jedinou cestou, jak bojovat s nemocí, která je velmi nakažlivá a může mít velmi závažný průběh a na kterou aktuálně nemáme žádný lék. Podaří-li se v krátkém čase naočkovat dostatečný počet lidí, sníží se riziko nákazy, ale i vzniku dalších nebezpečných mutací viru, jenž onemocnění COVID způsobuje. Alespoň částečně tak bude možné ukončit omezení, která nám všem komplikují život.  

Jiří Špalek, děkan Ekonomicko-správní fakulty
Vnímám očkování jako nejrychlejší, nejsnazší a nejlevnější způsob, jak se alespoň zčásti vrátit k životu, na který jsme byli zvyklí. Pro nás, vyučující, je to také cesta, jak se snad již na podzim potkat se studenty. Učení bez osobní interakce a diskuse je nejen vysilující, ale ztrácí mnohé ze svého smyslu jak na straně vyučujících, tak na straně studentů. Už jen kvůli tomu není důvod očkování odkládat.

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky
Očkování proti Covid-19 je jediným spolehlivým způsobem, jak se vyhnout nákaze, zmírňovat její závažné zdravotní dopady, včetně rizika úmrtí, a také se vyvarovat toho, aby člověk tuto infekci roznášel na jiné. Vakcíny schválené evropským regulátorem jsou nepochybně spolehlivé a představují zanedbatelné hypotetické riziko. Zcela jistě o několik řádů menší než je riziko plynoucí z toho, že člověk očkovaný není. Jsme na univerzitě, která je jednou z institucí, které produkují vědecké poznatky i přispívají k tomu, aby je chápaly a dál šířily generace studentů i studentek. Považuji proto za pochopitelné, že se ani ve svém věku nenechám přesvědčit různými konspiračními teoriemi nebo x-krát vyvrácenými a právem vysmívanými pověrami. 

Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií
Doporučuji očkování, protože důvěřuji vědě. Protože jsem přesvědčen, že máme používat dar rozumu k vylepšování podmínek a kvality života. Protože jako historik zabývající se mimo jiné mikrohistorií a genealogií vím, na jak banální nemoci umíraly ještě před několika desítkami let velké počty dětí, mladých i starších a že nás před těmito nemocemi dnes spolehlivě chrání očkování. Věřím, že stejně tak nás bude do budoucna chránit i před covidem a jeho mutacemi.

Jan Cacek, děkan Fakulty sportovních studií
Očkování doporučuji z několika důvodů. Tím prvním je odpovědnost vůči svému zdraví i zdraví osob okolo nás. Druhým důvodem je „nesnesitelná těžkost bytí“ v lockdownových obdobích. Chybějící sociální kontakt, nemožnost výkonu práce, nestandardní realizace studia napříč vzdělávacím systémem a mnoho dalších limit této doby jsou něčím, co nechci, aby se periodicky opakovalo. Nedokáži posoudit míru ekonomických, osobnostních a sociálních následků pandemie, jsem si ale jistý, že budou obrovské. V očkování spatřuji potenciál pro normální fungování společnosti i vymýcení koronaviru. Já už očkovaný jsem. A co vy?

Hlavní novinky