Přejít na hlavní obsah

Nově na farmacii: výrobní linka pro výuku, výzkum i vývoj

Farmaceutická fakulta MU získala výrobní linku na injekční léčivé přípravky používané například v onkologii.

Odborný asistent z Ústavu farmaceutické technologie FaF Jiří Zeman u výrobní linky.

Speciální výrobní linku pro přípravu lyofilizovaných léčivých přípravků, které se podávají pacientům formou injekcí, získala díky spolupráci s firmou oncomed manufacturing a.s. Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity. Výrobní linka, kterou z provozu vyřadila společnost medac GmbH v Německu, bude sloužit nejen pro výuku studentů, ale také pro potřeby výzkumu a vývoje. Studenti tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s technologií, která se v praxi sice hojně využívá, ale s ohledem na náročné podmínky provozu se k ní běžně nedostanou.

Technologie spočívá v tom, že se rozpuštěná léčivá látka, určená pro injekční podání, mrazem vysuší na prášek, který zdravotnický personál až těsně před aplikací znovu rozpustí a za pomoci injekce aplikuje pacientovi. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že mnohé roztoky jsou nestabilní a v průběhu jejich transportu a skladování by docházelo k nežádoucí změně jejich vlastností.

V praxi se tento postup používá například při výrobě léčivých přípravků používaných v onkologii. „Výrobci léčiv jej často využívají v situacích, kdy je lék potřeba rychle dostat na trh. K vývoji složitějších aplikačních forem, jako jsou například předplněné injekční stříkačky či pera, pak s ohledem na časovou a finanční náročnost přistupují až v pozdějších fázích vývoje a mnohdy to ani nejde,“ uvedl děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.  

Výrobní linka, kterou dnes zástupci Farmaceutické fakulty MU slavnostně převzali, bude umístěna přímo v prostorách fakulty v areálu na Palackého třídě v Brně. „Naučíme s ní pracovat studenty zejména ve vyšších ročnících, kteří ji využijí i při zpracovávání diplomových a doktorských prací, nebo při rigorózním řízení. Bude sloužit i pro výzkum související s přípravou této lékové formy a pro transfer technologií,“ upřesnil děkan. Do budoucna se pro provoz linky počítá s vybudováním speciálně upravených prostor v plánovaném novém pavilonu v Univerzitním kampusu Bohunice, kde by fakulta po získání všech oprávnění od příslušných úřadů mohla začít i s výrobou menších šarží.

„Spolupráce s Farmaceutickou fakultou MU pro nás znamená příležitost spolupracovat s mladými talentovanými studenty, spolupodílet se na výzkumu a vývoji a jeho výsledky tak rychleji přenášet do praxe a k našim zákazníkům,“ řekl Radek Fialka ze společnosti oncomed manufacturing a.s.

Výrobní linku v hodnotě několika milionů korun věnovala na základě spolupráce s firmou oncomed manufacturing a.s. její mateřská společnost medac GmbH.

Hlavní novinky