Přejít na hlavní obsah

Nový test posunuje hranice léčby na míru v hematoonkologii

Nástroj, umožňující analyzovat různé typy molekulárních markerů u nejběžnějších hematologických nádorů, vyvinul tým vědců z CEITEC MU, Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno. 

Tento všestranný genomický test využívá nejnovější poznatky z oboru molekulární medicíny a bioinformatiky a představuje důležitý krok pro efektivnější léčbu na míru v hematoonkologii. Práci zveřejnil americký odborný časopis The Journal of Molecular Diagnostics.

Stejně, jako je každý člověk jedinečný, je jedinečné i jeho nádorové onemocnění. A tomu by měla odpovídat i jeho léčba. V případě pacientů s nádorovým onemocněním krve a lymfatických tkání může mít genomové testování takzvaných biomarkerů zásadní přínos pro zpřesnění diagnózy, stanovení individuální prognózy a nastavení efektivnější, na míru přizpůsobené léčby.

"Náš nový nástroj využívající moderní metodu sekvenování nové generace, který jsme pojmenovali LYNX (LYmphoid NeXt-Generation Sequencing), byl navržen pro analýzu klíčových biomarkerů s prokázaným nebo potenciálním klinickým významem u lymfoidních nádorů. Dokáže detekovat jak standardní, tak i nové biomarkery u několika nejběžnějších typů hematologických nádorů, jako je například chronická lymfocytární leukémie (CLL) nebo difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL)," uvedla první autorka studie Veronika Navrkalová.

Cílená analýza genomických markerů poskytuje důležité informace sloužící ke stanovení diagnózy, prognózy nebo predikci odpovědi na léčbu. LYNX navíc umožňuje vyhledání specifických markerů, které mohou sloužit pro individuální monitorování průběhu onemocnění.

V poslední době díky technologickým a vědeckým poznatkům u hematologických nádorů neustále narůstá počet genetických markerů s klinickým významem, a proto je komplexnější genomický test velmi žádoucí. Právě z tohoto důvodu vědkyně a vědci navrhli, důkladně validovali a uvedli do praxe nový, speciálně navržený nástroj, který umožňuje integrovanou analýzu různých typů markerů v jednom vyšetření.

„Nový test představuje významný krok směrem k efektivnější diagnostice a léčbě hematoonkologických pacientů. V současné době se panel LYNX už běžně využívá v praxi na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU a zároveň je také používán pro účely dalšího biomedicínského výzkumu v laboratořích CEITEC MU, zejména pro sledování klonální evoluce genomických změn u CLL pacientů,“ vysvětlila profesorka Šárka Pospíšilová.

LYNX panel pokrývá široké spektrum klíčových biomarkerů pro nejčastější lymfoproliferativní choroby, mezi které patří genové mutace, chromozomové aberace a také přestavby antigenních receptorů.

„Univerzální použití činí náš panel jedinečným pro získání relevantních a komplexních informací o genetickém pozadí nádoru, které je specifické pro každého pacienta. Náš panel tak zvládne nahradit několik různých standardních vyšetření, čímž zrychluje a také zlevňuje celý proces charakterizace genomických markerů leukémií a lymfomů,“ dodala Veronika Navrkalová.

Hlavní novinky