Přejít na hlavní obsah

Nový systém informuje o životním prostředí

Image Integrace znalostí o životním prostředí v Evropě se stala hlavním mottem konference, kterou Masarykova univerzita uspořádala v rámci českého předsednictví EU v březnu v Praze. Téměř čtyři sta odborníků z celého světa se zabývalo především informačním systémem, který by měl podpořit nejen progresivní změny v oblasti informací o životním prostředí, ale i komunikaci v rámci evropského společenství.

„Konference upozornila na rozvíjející se činnost v oblasti informačního systému pro oblast životního prostředí a umožnila odborníkům navázat bližší spolupráci,“ podotkl hlavní organizátor a prezident konference profesor Jiří Hřebíček z Masarykovy univerzity. Cílem snah by mělo být vybudování Sdíleného informačního systému o životním prostředí. Tento sdílený systém by měl poskytovat kvalitní a ověřené informace o životním prostředí, jeho stavu a aktivitách na jeho ochranu nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti, veřejné správě, firmám i médiím v rámci zemí Evropské unie. Systém bude pracovat s geografickými informačními systémy, které umožní zobrazovat mapy o stavu životního prostředí. Dále bude například obsahovat informace o kvalitě a kvantitě vody, o nakládání s odpady, o stavu ovzduší, monitoringu půdy, údaje o chráněných územích, emisních limitech a podobně. Bude využívat také globální monitorovací systém pro životní prostředí a bezpečnost. Jak uvedla náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, dokončení systému se plánuje na přelom roku 2011 a 2012. Konferenci uspořádala Masarykova univerzita ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, institucemi EU a dalšími českými ústavy a organizacemi.

Předseda konference, profesor MU Jiří Hřebíček, při slavnostním zahájení. Foto: Jan Symon.
Předseda konference, profesor MU Jiří Hřebíček, při slavnostním zahájení. Foto: Jan Symon.

Hlavní novinky