Přejít na hlavní obsah

Letošní expedice do Antarktidy

Letošní expedice měla dvě hlavní základny, ze kterých probíhaly terénní výzkumy. První byla česká stanice Johanna Gregora Mendela zbudovaná a provozovaná Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse. Druhou argentinská stanice Marambio, na ostrově Seymour. Celkově se expedice účastnilo devatenáct vědců. Z Masarykovy univerzity byli v Antarktidě dva rostlinní fyziologové a jeden klimatolog. Mezi hlavní úkoly patřilo zejména doplnění nových dat o mikroklimatu ekologicky významných částí ostrova Jamese Rosse.

Klimatolog Kamil Láska instaloval v rámci projektu zaměřeného na sledování reakcí ledovců na současné klima mikroklimatické stanice na dva ledovce, Davis Dome a Whisky Glacier. Rostlinní fyziologové, Miloš Barták a Peter Váczi, se věnovali pracím na projektu zaměřeném na reakci antarktické vegetace na manipulované oteplení atmosféry. Jako novinku letos zavedli dlouhodobé on-line sledování fotosyntetické aktivity mechových polštářů pomocí moderních přístrojů využívajících měření fluorescence chlorofylu.

Image

Vědci již připravují další projekt týkající se výzkumu fyziologických procesů antarktických mechů a lišejníků, který by se pomocí specializovaných biofyzikálních, biochemických a molekulárně biologických metod zaměřil na mechanismy, které pomáhají antarktickým terestrickým organismům přežít v extrémních podmínkách prostředí. Rovněž chtějí rozšířit počet odborníků z Masarykovy univerzity, kteří by se dlouhodobě věnovali výzkumu struktury a funkce polárních ekosystémů. Ještě před prázdninami se sejde skupina českých odborníků tvořících Národní centrum výzkumu polárních oblastí, aby zahájila přípravy na další antarktickou expedici a hledala cesty a postupy, jak vytyčených cílů dosáhnout.

Hlavní novinky