Přejít na hlavní obsah

Lékař získal prestižní stipendium za výzkum kvasinkových biofilmů

MUDr. Filip Růžička, Ph.D. se zabývá zejména problematikou tvorby biofilmu u lékařsky významných kvasinek a bakterií, jeho fyziologií a možnostmi léčby biofilmových infekcí. Dále se věnuje též lékařské mykologii a možnostem využití molekulárně biologických metod v mikrobiologické diagnostice. V roce 2008 MUDr. Růžička získal prestižní stipendia dvou evropských mikrobiologických společností.

Co bylo obsahem vašeho výzkumu?

Svůj stipendijní pobyt jsem strávil na Universitě v Glasgow v Institute of Biomedical and Life Sciences, Division of Infection and Immunity. Toto pracoviště se dlouhodobě věnuje problematice kvasinkových biofilmů a doktor Douglas, v jehož laboratoři jsem pracoval, je jedním z prvních odborníků, kteří se tomuto tématu začali věnovat. Můj výzkumný projekt „Vliv kultivačních podmínek na tvorbu biofilmů u kvasinek izolovaných z krevního řečiště“ byl zaměřen na prokázání schopnosti tvorby biofilmu u kvasinek, zejména pak z hlediska vlivu kultivačních podmínek a v souvislosti s povrchovými vlastnostmi jednotlivých kmenů. Prokázali jsme, že prakticky všechny testované klinicky významné kmeny byly schopny biofilm tvořit. Jednotlivé kmeny se však mezi sebou významně lišily jak v kvantitě vytvořeného biofilmu, tak v jeho struktuře. Toto jsme potvrdili i pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Několikrát jste zmínil termín biofilm. Co si pod tímto pojmem představit?

Biofilm představuje organizované společenstvo mikroorganismů adherující k vhodným povrchům. Mikroorganismy rostoucí ve formě biofilmu jsou v porovnání s planktonickým způsobem života výrazně odolnější vůči nepříznivým vlivům, včetně účinků antibiotik a imunitního systému.

Jak je program organizován?

Federace evropských mikrobiologických společností FEMS (Federation of European Microbiological Societies) sdružuje odborníky ze všech oblastí mikrobiologie, jejími členy je 46 odborných mikrobiologických společností z celé Evropy a Izraele a má více než 30 000 členů. Federace umožňuje jednotlivým společnostem nominovat mladého mikrobiologa ze svých řad na výzkumné stipendium. Podobně The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) organizuje mikrobiology a mikrobiologické společnosti zaměřené na diagnostiku, terapii a prevenci infekčních onemocnění. Také tato společnost podporuje rozvoj vědy mimo jiné přidělováním stipendií mladým badatelům. Tyto dvě partnerské organizace přidělují každoročně stipendia svým mladým badatelům. Ze stipendistů FEMS pak ESCMID vybere každoročně jednoho, a to na základě předloženého projektu i odevzdané zprávy, který je oceněn dodatečným grantem. A naopak, FEMS vybírá jednoho ze stipendistů ESCMID. Já jsem byl takto oceněn, jako stipendista FEMS, společností ESCMID.

Jaké jsou vaše další výzkumné plány? Co pro vás získané ocenění znamená?

Získané ocenění mě velmi potěšilo a je pro mě povzbuzením v další práci na poli mikrobiálních biofilmů. V rámci své výzkumné činnosti bych se rád dále věnoval otázkám tvorby biofilmu u lékařsky významných mikroorganismů, zejména pak v souvislosti s jejich povrchovými vlastnostmi, s vlivem signálních molekul quorum-sensing systému a s účinkem antibiotik a dezinfekčních látek na mikrobiální biofilm.

Hlavní novinky