Přejít na hlavní obsah

Gymnazista získal ocenění České hlavičky za výzkum mozku

Nadaný student Purkyňova gymnázia ve Strážnici Martin Kaleta se zapojil do výzkumu hemoragické mrtvice pod odborným vedením přednosty Anatomického ústavu LF MU Marka Joukala.

Nadaný gymnazista Martin Kaleta s přednostou Anatomického ústavu LF MU Markem Joukalem.

Osmnáctiletý gymnazista se problematice krvácení do mozku a mozkové mrtvice věnuje už tři roky. „Dostal jsem se k tomu přes projekt Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně s názvem Hodina biologie pro život, který se zaměřujeme na cévní mozkovou příhodu a rozšíření povědomí veřejnosti o mozkové mrtvici,“ uvedl Martin Kaleta.

V projektu má roli ambasadora, takže má na starosti laické přednášky pro školy a dělá této problematice osvětu. Příznaky mozkové mrtvice totiž rozpozná jen málokdo.

„Přitom jsou to právě laici, kteří rozhodují o tom, jestli člověk postižený mozkovou mrtvicí přežije, nebo zemře. První pomoc při mrtvici je totiž dostat postiženého člověka okamžitě do nemocnice, což závisí právě na laicích, kteří by mohli příznaky mrtvice poznat,“ vysvětlil nositel ocenění České hlavičky.

Martin Kaleta chce studovat medicínu.

Když se dověděl, že je možnost zkoumat mrtvici na Lékařské fakultě MU, obrátil se na přednostu Anatomického ústavu Marka Joukala, se kterým začal spolupracovat.

Při výzkumu sledovali dva směry. „Jednak jsme zkoumali poškození mozku po subarachnoidálním krvácení, kdy jsme se zaměřili na to, co se vlastně děje s mozkem, když už pacient mrtvici dostane, co tam potom probíhá. Hlavní důvod, proč jsme se do výzkumu pustili, však bylo to, abychom ovlivnili nebo snížili následky subarachnoidálního krvácení, které bývá často fatální,“ řekl Kaleta.

Konkrétně se podle něj zaměřili na zánětlivou reakci a na poškození hematoencefalické bariéry. „V části zánětlivé reakce jsme se zaměřili na prozánětlivý cytokin TNFα a zjistili jsme, že při zvýšení intrakraniálního tlaku na mozek dochází k masivní expresi zánětu. K této zánětlivé reakci přitom došlo i poté, kdy jsme aplikovali umělý mozkomíšní mok. Tím pádem nám spustil zánět jen tento fyzikální faktor, což byl v podstatě hlavní závěr výzkumu. Zánět je pro mozek vždy problém, protože spouští další řadu patofyziologií,“ upřesnil nadaný gymnazista.

Druhá část výzkumu se zaměřila na studium krevně-mozkové bariéry, což je podle Martina pro mozek zásadní bariéra, která udržuje mozek oddělený od krevního řečiště.

„Když pak dojde ke krvácení, tak se bariéra naruší. Mozek si vlastně vybírá to, co do něj dojde. A když se bariéra naruší, dostanou se tam látky, které tam nemají co dělat a spustí zánět. Takže jeden i druhý směr jdou ruku v ruce a navazují na sebe. Hlavní výstup z druhé části výzkumu je, že pokud dojde ke zvýšení intrakraniálního tlaku, naruší se také hematoencefalická bariéra. A konkrétně nám vyšlo, že došlo k úbytku hlavního kompartmentu hematoencefalické bariéry - proteinu těsných spojů Claudinu-5,“ popsal výsledky oceněného výzkumu Martin Kaleta.

Ocenění České hlavičky si Martin Kaleta moc váží.

Cena České hlavičky v kategorii zdravotnictví je pro něj obrovským oceněním a odměnou jeho práce. Zpočátku ho přitom vůbec nenapadlo, že by výzkum mohl takto skvěle dopadnout.

„Dělal jsem to především proto, že jsem se chtěl dostat do výzkumného prostředí. Chtěl jsem se zabývat medicínským výzkumem, který mě vždycky fascinoval. A také proto, že jsem se mohl podílet na něčem, co může pomoct lidem. Výzkum je totiž to, co posouvá medicínu kupředu, bez něj by to nešlo. Navíc jsem celou dobu dělal to, co mě hodně baví. Ocenění České hlavičky je proto pro mě nejvyšší odměnou, kterou jsem mohl za dva roky práce získat,“ uvedl mladý vědec.

Ve výzkumu by rád pokračoval jako student medicíny. „Mozek mě fascinuje, proto bych se jím chtěl jednou zabývat, jak po klinické, tak i po výzkumné stránce,“ dodal Martin Kaleta, kterého čeká v letošním školním roce maturita a po ní přijímací řízení na medicínu.

Podle Marka Joukala je Martin velmi motivovaný středoškolák, který se svého úkolu a práce zhostil na výbornou. „Jde o velmi propracovanou práci, kterou byl schopný udělat prakticky sám. Nejcennější na naší spolupráci je ale právě jeho motivace. Jsem proto nadšený, že se mu všechno podařilo, protože i pro nás – tedy lékařskou fakultu a anatomický ústav – je úspěch mít takové nadané budoucí studenty medicíny, jako je Martin,“ uvedl přednosta anatomického ústavu.

Kaletu by jako studenta lékařské fakulty bral okamžitě. „Velmi slibně se na lékařské fakultě rozjíždí projekt Juniorské akademie a Martin je první hlavní tváří, která nám pomůže projekt nastartovat. Zaměření na motivované a talentované studenty středních škol je cílem lékařské fakulty." 

Když Martin Kaleta s přehledem, jistotou a zájmem mluví o mozkové mrtvici, působí dojmem zkušeného vědce, který ví, o čem přednáší.

„Tak talentovaného studenta jsem ještě nezažil a nikoho takového v jeho věku jsem ještě nepotkal,“ pochválil přednosta anatomie gymnazistu.

Martin chtěl odmalička pomáhat lidem, také jeho dědeček a strýc jsou lékaři. „Moc se mi líbí jejich práce. A proč jsem se zaměřil právě na mozek? Je to především kvůli jeho fascinující složitosti a nádhernému výzkumu. Velmi mě to zajímá a v medicíně vidím možnost skloubení tolik potřebného výzkumu a pomoci lidem. Je to zkrátka ideální obor, kde se to dá dělat. A pokud se mi to povede, splní se mi velký sen,“ dodal s úsměvem Martin Kaleta.

Hlavní novinky