Přejít na hlavní obsah

Platná opatření ve zkouškovém období na fakultách MU

Po vánočních prázdninách začalo studentům Masarykovy univerzity zkouškové období. Kvůli epidemické situaci ale nebude mít zcela tradiční průběh. Podívejte se, jaké podmínky platí na jednotlivých fakultách.  

V pondělí 3. ledna začalo na většině fakult Masarykovy univerzity zkouškové období, které je opět silně ovlivněno epidemickou situací. Zkoušky budou v mnoho případech probíhat jak prezenčně, tak i online. Univerzita se snaží zachovat co nejkvalitnější formu zkoušení, dbá ale při tom také na bezpečnost zkoušejících pedagogů a svých studentů.  

Na Právnické fakultě MU mohu garanti předmětů zvolit prezenční, nebo distanční formu zkoušení. Pro účast na prezenční formě se studenti nemusejí prokazovat O-N-T. Stejně jako na všech dalších fakultách je při prezenční formě nutné dodržovat rozestupy 1,5 metru a mít nasazenou ochranou dýchacích cest.  

Na Lékařské fakultě MU probíhají zápočty a zkoušky především v prezenční formě, a to jak pro studijní programy vyučované v češtině, tak pro studijní programy v angličtině. Pro účast na prezenční zkoušce je třeba se prokázat v rámci dodržení O-N-T. 

Na Přírodovědecké fakultě MU o formě zkoušky rozhoduje garant každého předmětu s tím, že není doporučeno u jednoho předmětu kombinovat prezenční a dálkovou formu ukončení předmětu (s výjimkou například doložené karantény). Pro prezenční účast na zkouškách student musí splnit podmínku O-N-T. Pro splnění podmínky negativního testu v rámci režimu O-N-T je možno provést laický antigenní test maximálně 24 hodin před termínem. O-N-T musí být evidováno v aplikaci IS MU. Nesplnění O-N-T, případně pozitivní test před zkouškou, bude bráno jako omluvená absence. 

Na Filozofické fakultě MU je možné všechny způsoby ukončení předmětu uskutečňovat distančně, a to včetně Státní závěrečné zkoušky. Pro účast na prezenční formě zkoušky není nutné dokládat O-N-T. 

Na Pedagogické fakultě MU se zkoušky konají převážně prezenčně. Pro účast na kontaktních zkouškách studenti nemusí prokazovat bezinfekčnost.  

Na Ekonomicko-správní fakultě MU se zkoušky mohou konat prezenčním i distančním způsobem, a to dle rozhodnutí garantů předmětů. Při prezenčním ukončování předmětů u studentů není vyžadováno doložení bezinfekčnosti.  

Prezenční forma ukončování předmětů na Farmaceutické fakultě MU se koná s rozestupy minimálně 1,5 metru a s ochrannou dýchacích cest. Pro účast na prezenční formě zkoušky není nutné prokazovat bezinfekčnost. 

Na Fakultě informatiky MU se zkouší prezenčně při dodržení O-N-T. Vyučující mohou po zvážení vyhlásit zkouškové termíny svého předmětu jednotně v online variantě. 

Na Fakultě sociálních studií MU se konají zkoušky online i prezenčně. Pro účast na prezenční formě je nutné se prokázat O-N-T. Státní závěrečné zkoušky se budou konat výhradně online.  

Na Fakultě sportovních studií MU lze předměty ukončovat prezenčně s rozestupy 1,5 metru a ochrannou dýchacích cest, bezinfekčnost nemusí prokazovat. Vyučující může studentovi umožnit ukončení předmětu distančně. Pokud to bude možné, závěrečné zkoušky budou konat prezenčně s rozestupem 1,5 metru a ochrannou dýchacích cest. U praktické zkoušky z tělesné výchovy mohou studenti odložit respirátor na nezbytně nutnou dobu, ale pouze za předpokladu, že doloží bezinfekčnost. Pokud ji nedoloží, musí mít na zkoušce nasazený respirátor po celou dobu. Na externích sportovištích, jakými jsou plavecké bazény nebo ledové plochy, se dodržují pravidla stanovená vládou, je nutné prokázání bezinfekčnosti.  

Hlavní novinky