Přejít na hlavní obsah

ČKR: V rozpočtu vláda dodržela závazek vůči vysokým školám

V prostorách Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v areálu Univerzitního kampusu MU se sešli představitelé českých univerzit a vysokých škol při dalším zasedání České konference rektorů (ČKR).

Představitelé ČKR jednali na Masarykově univerzitě v Brně v prostorách Simulačního centra Lékařské fakulty MU.

Financování vysokých škol, kompenzace jejich nákladů spojených s testováním zaměstnanců, novela zákona o vysokých školách nebo udělování víz zahraničním zájemcům o studium – to byla témata zasedání, důležitá především právě pro zástupce vedení jednotlivých škol.  

Kromě nich přivítal na Masarykově univerzitě rektor Martin Bareš, který zároveň stojí v čele ČKR, online i ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka, ministryni pro výzkum, vývoj a inovace Helenu Langšádlovou, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a předsedu Technologické agentury ČR Petra Konvalinku. I díky konstruktivnímu jednání s představiteli zmíněných resortů Vlády ČR bylo po celodenním jednání jasné, že zasedání v na Masarykově univerzitě v Brně bude mít pro vysoké školství kladné výsledky.

Pro představitele ČKR bylo potěšující informací, že Vláda ČR při sestavování rozpočtu pro rok 2022 dodržela závazek vůči vysokým školám v objemu finančních prostředků pro veřejné vysoké školy, a to jak v oblasti vzdělávací činnosti, tak v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací. Zároveň také ocenili vstřícný postoj Vlády ČR v otázce kompenzace nákladů vysokých škol spojených s testováním zaměstnanců.

Pandemie COVID-19 ale měla celosvětově negativní dopad také na mobilitu, a proto představitelé ČKR v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření upozornili na problematické udělování víz zahraničním zájemcům o studium na českých vysokých školách. Za nezbytné přitom považují zefektivnivnění fungování Režimu student, což je koncept MŠMT pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů.

ČKR bude také s ministerstvem školství i nadále aktivně spolupracovat na novelizaci zákona o vysokých školách, jejímž cílem je zefektivnění vzdělávacího procesu a strategického řízení vysokých škol. Jednou z významných priorit je pak dle usnesení ČKR problematika doktorského studia, které je pro další rozvoj konkurenceschopnosti českých vysokých škol zásadní.

Účastníci zasedání, nejen ti, kteří do Brna přijeli, ale i ti, kteří byli připojeni online, ocenili perfektní technicko-organizační zabezpečení celé akce ze strany Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky