Přejít na hlavní obsah

Ekonom Juraj Nemec z MU je podruhé členem komise OSN

Juraj Nemec z Katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU byl na návrh tajemníka OSN Antónia Guterrese nominován za člena Komise expertů pro veřejnou správu (CEPA UN).

Profesor Juraj Nemec.

Masarykova univerzita tak má po Renatě Veselské, která byla nedávno jmenována členkou Etického poradního sboru Evropské komise (EGE), dalšího odborníka ve vrcholných orgánech světové organizace.

Komise vznikla v roce 2001 z rozhodnutí Hospodářské a sociální rady (ECOSOC) OSN a skládá se z 24 expertů, jejichž úkolem je podporovat práci ECOSOC z pohledu zvyšování kvality vládnutí v členských zemích OSN, aktuálně se zaměřením na podporu realizace programu 2030 Agenda pro udržitelný rozvoj.

„Struktura komise musí splňovat definovaná kritéria z pohledu specializace členů, teritoriálního a genderového zastoupení, proto je jmenování členem komise jedním z nejvyšších možných ocenění kvality práce v celosvětovém měřítku. Je to prostě velká čest,“ uvádí Juraj Nemec, který byl do funkce jmenován již podruhé. „Byl jsem mimořádně překvapený, že se mi dostalo cti působit v komisi i na druhé funkční období, tedy až do 31. července 2025,“ upřesňuje ekonom.

Komise připravuje pro ECOSOC analytické a tematické materiály, které slouží jako podklad pro jednání Hospodářské a sociální rady OSN. „Asi nejvíc vydařený materiál s širokým dosahem v minulém funkčním období byla příprava dokumentu Principy efektivního vládnutí pro udržitelný rozvoj, který má ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje podpůrnou funkci a definuje hlavní principy vládnutí směřujícího k naplnění cílů Agendy 2030, kde jsem byl jedním z členů pracovního kolektivu, který tento materiál připravil.“

Společně s Lindou Bilmes z Harvard University a profesorem Je Won Park z Korea University garantují přípravu materiálů zaměřených na finanční management ve veřejné správě a ve veřejném sektoru, například problematiku propojení cílů Agendy 2030 s rozpočtovým procesem.

Komise na svém výročním zasedání projedná materiály k vybraným tématům, spojeným s především opět s Agendou 2030. Letošní zasedání bude projednávat udržitelný rozvoj, otázky vládnutí a budování institucí v zemích zasažených konfliktem a další témata.

Činnost komise poznamenala pandemie koronaviru. „Poslední dva roky se zasedání komise uskutečnilo jen v online módu, což značně omezilo možnost podrobné diskuse detailů jednotlivých projednávaných dokumentů. Pevně věřím, že tento rok se už zase potkáme s kolegy v New Yorku naživo,“ říká Nemec.

Činnost v komisi má podle něj jen pozitivní dopady na jeho práci na ekonomicko-správní fakultě, protože mu poskytuje jedinečný pohled na problematiky, kterými se teoreticky zaobírají a učí studenty. „Učit teorii je sice pěkné, ale hledat cesty, jak teoretické náměty a poznatky realizovat a dostat do praxe prostřednictvím fungování ECOSOC je úplně jiná úroveň,“ zdůrazňuje Nemec.

Děkan ESF Jiří Špalek na zasedání evropského konsorcia.

Byl také členem vedení programu a zároveň vedoucím pracovní skupiny čtyři (WG4), která se zaměřuje na finanční vztahy mezi jednotlivými úrovněmi vlády, při jednání řídícího výboru evropského konsorcia Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD), který poprvé v historii hostila 17. února Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Ta tak opět potvrdila svou významnou pozici v oblasti mezinárodního výzkumu, vzdělávání a spolupráce v oblasti veřejné správy.

Fakulta je jedním z partnerů celoevropské sítě odborníků v rámci schválené tzv. COST akce. Ta si klade za cíl systematicky zmapovat instituce, mechanismy a různé procesy koordinace mezi jednotlivými úrovněmi vlády, sektory politiky a jednotkami územní samosprávy.

Projekt byl spuštěn 30. září 2021 a potrvá až do roku 2025. V konkrétních bodech, jimiž se zabývá, nalezneme několik zásadních vědeckých otázek z oblasti veřejné správy. Například problematiku šíření poznatků za účelem informování široké veřejnosti o tvorbě a implementaci veřejných politik.

Hlavní novinky