Přejít na hlavní obsah

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k vývoji na Ukrajině

Vedení Masarykovy univerzity je hluboce znepokojeno děním na Ukrajině a pokračující eskalací situace ze strany Ruska. Události posledních dnů a hodin považuje za nesmírně znepokojující a zneklidňující. 

Text v ukrajinštině následuje níže. / Заява українською мовою наведена нижче.

Vedení Masarykovy univerzity je přesvědčeno, že každý nezávislý stát má právo demokratickým způsobem rozhodovat o své budoucnosti a svém dalším směřování. Je zcela nepřijatelné, aby v tomto bylo komukoliv bráněno nátlakem, výhrůžkami či dokonce vojenskou silou. Takovéto metody a způsoby uvažování nepatří do Evropy 21. století a je třeba je důrazně a radikálně odmítnout.   

Masarykova univerzita vždy hájila a bude hájit principy svobody, základních lidských a občanských práv, demokracie a mírového řešení sporů a problémů.

Vedení Masarykovy univerzity je v dané situaci – a zejména v případě další eskalace situace na Ukrajině – připraveno podpořit ukrajinské studenty a akademiky. V současnosti probíhá na úrovni vedení univerzity debata o tom, jaké formy pomoci by byly nejvhodnější.

Masarykova univerzita již dříve nabídla pomoc běloruským studentům a akademikům v reakci na násilí a perzekuční postup vůči občanům, kteří vyjadřovali nesouhlas s nedemokratickým průběhem voleb v této zemi. Podobným způsobem je univerzita připravena projevit svou solidaritu i nyní a nabídnout v rámci svých možností pomocnou ruku občanům těžce zkoušené Ukrajiny.  

Martin Bareš
rektor Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita v reakci na situaci na Ukrajině vypsala prostřednictvím MUNI POMÁHÁ finanční pomoc určenou na vzdělávací a humanitární účely. Příspěvek lze formou daru zaslat přes Obchodní centrum MU.

 

Звернення  Ректора Університету імені Масарика щодо ситуації в Україні

Керівництво Університету ім. Масарика глибоко стурбоване подіями в Україні та триваючою ескалацією ситуації з боку Росії. Події, що відбулися в останні дні та години, вважає надзвичайно тривожними та бентежними.  

Керівництво Університету ім. Масарика впевнене, що кожна незалежна держава має право демократичним способом приймати рішення про своє майбутнє та про свій подальший напрямок розвитку. Абсолютно неприпустимо перешкоджати будь-кому у цьому шляхом застосування примусу, погроз чи навіть військової сили. Такі методи й способи мислення не належать Європі 21-го століття, і їх необхідно рішуче та радикально відкинути.    

Університет імені Масарика завжди захищав і надалі захищатиме принципи свободи, основних прав людини й громадянина, демократії та мирного вирішення спорів і проблем.  

Керівництво Університету імені Масарика в даній ситуації – зокрема у випадку подальшої ескалації ситуації в Україні – готове підтримати українських студентів і академіків. На даний час на рівні керівництва університету обговорюються різні форми допомоги, які будуть найдоцільнішими. 

Університет імені Масарика вже раніше запропонував надання допомоги білоруським студентам й академікам, реагуючи таким чином на насильство й  переслідування, застосовувані щодо громадян, які висловлювали незгоду з недемократичним проведенням виборів у цій країні. Університет готовий в аналогічний спосіб показати свою солідарність і нині, запропонувавши в рамках своїх можливостей допомогу громадянам багатостраждальної України.   

Мартін Бареш
ректор Університету імені Масарика 

 

Hlavní novinky