Přejít na hlavní obsah

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k válce na Ukrajině

Vedení Masarykovy univerzity je šokováno dalším vývojem na Ukrajině, kde se Rusko dopustilo a dopouští zcela účelové a promyšlené vojenské agrese vůči jinému nezávislému státu.   

Text v ukrajinštině následuje níže. / Заява українською мовою наведена нижче.

Vedení Masarykovy univerzity velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Každý nezávislý stát má právo demokraticky rozhodovat o své budoucnosti a svém směřování. To, čeho se Rusko dopouští, je pošlapáním nejen mezinárodního práva, ale také všech ideálů evropské civilizace a mírového soužití mezi evropskými národy.  

Ruské vedení svými posledními kroky vyřazuje Rusko ze společenství civilizovaných evropských států 21. století.     

My v České republice – s naší historickou zkušeností z let 1938 a 1968 – musíme být zvlášť ostražití a měli bychom velmi akutně vnímat vážnost současné situace a varovat před ní. Je ohromující, jak moc současná rétorika ruského vedení připomíná rétoriku nacistů s jejich plány na agresivní a dobyvačnou politiku, kterou uplatňovali vůči Československu v roce 1938. Současné ruské vedení používá stejný slovník, za kterým se skrývá podobný způsob uvažování.   

Vedení Masarykovy univerzity v současné situaci apeluje na českou politickou reprezentaci, aby se – ve spolupráci s našimi evropskými partnery a spojenci – velmi aktivně a iniciativně podílela na rychlé a rozhodné celoevropské reakci vůči agresivním krokům Ruska. Evropa musí být jednotná.    

Masarykova univerzita je v rámci svých možností připravena poskytnout pomoc ukrajinským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci.  

Vedení Masarykovy univerzity podniká a bude dále podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se dnes stala terčem otevřené ruské agrese.   

Martin Bareš 
rektor Masarykovy univerzity 

Заява ректора Університету Масарика щодо війни в Україні 

Керівництво Університету Масарика шоковане подальшим розвитком подій в Україні, де Росія здійснила та здійснює абсолютно цілеспрямовану, навмисну військову агресію проти іншої незалежної держави. 

Керівництво Університету Масарика рішуче засуджує дії Росії та її політику насильства і загарбництва. Кожна незалежна держава має право демократичним шляхом визначати своє майбутнє та напрями розвитку. Те, що робить Росія, є зневажанням не лише міжнародного права, а й усіх ідеалів європейської цивілізації та мирного співіснування європейських народів. 

Своїми останніми діями російське керівництво вилучає Росію зі спільноти цивілізованих європейських держав ХХІ століття. 

Ми, Чеська Республіка, зі своїм історичним досвідом 1938 та 1968 років, повинні бути особливо пильними, дуже чітко усвідомлювати серйозність поточної ситуації та застерігати від неї. Вражає, наскільки нинішня риторика російського керівництва нагадує риторику нацистів з їхніми планами агресивної та завойовницької політики, яку вони застосовували щодо Чехословаччини в 1938 році. Нинішнє російське керівництво використовує той самий лексикон, за яким ховається подібний спосіб мислення. 

В ситуації, що склалася, керівництво Університету Масарика закликає чеське політичне представництво зайняти дуже активну та ініціативну позицію та взяти участь – у співпраці з нашими європейськими партнерами та союзниками – у швидкій та рішучій загальноєвропейській реакції на агресивні дії Росії. Європа має бути згуртованою. 

Університет Масарика в межах своїх можливостей готовий надати допомогу громадянам України, що опинилися в складній життєвій ситуації, зокрема студентам і науковим працівникам, а також активно долучитися до гуманітарної та іншої потрібної допомоги. 

Керівництво Університету Масарика робить і робитиме кроки щодо ефективної допомоги громадянам країни, яка сьогодні стала об'єктом відкритої російської агресії. 

Мартін Бареш
ректор Университета Масарика

Hlavní novinky